JEV-PIG-IMMUNODIA - Recente gegevens voorspellen een verhoogd risico op overdracht van Japanese encephalitis virus (JEV) bij een introductie in varkens: onderzoek van de JEV-geïnduceerde immuunrespons en evaluatie van diagnostische testen

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
oktober 1, 2017
-
juni 30, 2021

In het kort

Het Japanse encephalitisvirus is een pathogeen (i.e. een agens dat verantwoordelijk is voor aandoeningen) dat wordt overgedragen door muggen en dat hoofdzakelijk in Azië voorkomt. Het plant zich voort in varkens en watervogels, maar kan worden overgedragen op de mens, waarbij het occasioneel neurologische aandoeningen veroorzaakt. Dit project zal ons beter voorbereiden om te reageren op een introductie van het virus in België. Wij onderzoeken of het virus Belgische mestvarkens kan infecteren en welke immuunresponsen worden geïnduceerd door het varken om het virus uit te roeien. Verder zal dit het mogelijk maken om diagnostische tests in te voeren om het virus en specifieke antistoffen van het virus te detecteren.

Projectbeschrijving

Het Japanse encephalitisvirus (JEV) is een zoönotisch Flavivirus dat wordt overgedragen door muggen en dat momenteel endemisch is in grote delen van het oostelijk halfrond.

Zijn natuurlijke overdrachtscyclus omvat Culex muggen als grootste overbrenger, en varkens en watervogels als belangrijke gastheren voor de amplificatie.

Ook mensen en paarden kunnen geïnfecteerd raken maar zij worden beschouwd als doodlopende gastheren. Hoewel JEV wordt beschouwd als een potentieel opkomende ziekte voor Europa, werden tot nog toe slechts beperkte inspanningen geleverd als voorbereiding op een mogelijke JEV-uitbraak, vermoedelijk omdat de waarschijnlijkheid van autochtone JEV-overdracht door inheemse muggen als klein wordt beschouwd.

Verschillende recente bevindingen echter tonen duidelijk dat een accidentele introductie van JEV in Europa, en vooral in varkens producerende landen zoals België, geassocieerd kan worden met hogere economische en gezondheidsrisico’s dan voorheen was aangenomen.

Het was namelijk aangetoond dat Europese Culex pipiens muggen, als de meest voorkomende muggensoort in België, geschikte dragers voor JEV zijn en dat JEV ook kan worden verspreid tussen varkens via rechtstreeks contact zonder de aanwezigheid van een mug.  

Om het mogelijke belang van deze dreiging voor de varkensindustrie te evalueren, is een gedetailleerde kennis nodig over de interacties tussen virussen en varkens maar die kennis ontbreekt momenteel.

In dit project onderzoeken we daarom de pathogenese van JEV en geassocieerde natuurlijke humorale en cellulaire immuunresponsen bij varkens na infectie met JEV.

Dit zal het mogelijk maken om een geschikt infectiemodel te ontwikkelen dat in de toekomst kan worden gebruikt om de efficiëntie te valideren van nieuw ontwikkelde en bestaande vaccins bij Europese mestvarkens.

Verder zal dit het mogelijk maken om verschillende diagnosetests te implementeren die de detectie van JEV en JEV-specifieke antistoffen in verschillende matrices mogelijk maken.

Grote inspanningen zullen worden geleverd bij de analyse van de kruisreactiviteit van deze tests met andere flavivirussen.  

Deze beschrijving integreert twee opeenvolgende projecten:

  • 10/2017 — 09/2018 | JEV-PIG (RF17/6319) 
  • 0½019 — 06/2021 | JEV-PIG-IMMUNODIA (RF18/6329)

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL