Zoekresultaten - 6 results

Milieumonitoring van poliovirussen in België- Haalbaarheidsstudie

(Norovirus, rotavirus….), en dit afhangelijk van de prioriteiten van de volksgezondheid. Het design dat we voorstellen voor het systeem bied ook een voldoende sensibiliteit aan. We hebben meerdere gebieden ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

in acute en chronische zorginstellingen. Tijdens het laatste decennium werd wereldwijd een toename van de incidentie gemeld. Dit was toe te schrijven aan meerdere factoren waaronder een kwetsbaardere ...

Nationaal onderzoeksnetwerk in de eerstelijnsgezondheidszorg. Een evaluatie van de privacybescherming.

Number 45, p.43- 45 (2013) Keywords: * AAN België de EN MODEL Abstract: De laatste tien jaar zijn in België meerdere specifieke onderzoeksnetwerken, permanent of tijdelijk, gelanceerd. In dit ...

Mazelenepidemie in België. Stand van zaken januari tot midden mei 201136570

van vatbare personen mogelijk werd. In meerdere Europese landen worden gelijkaardige uitbraken vastgesteld in 2010 en 2011. Naar aanleiding van de Europese vaccinatieweek van 23-30 april 2011 ondernam ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2011

Clostridium difficile-infecties (CDI). Het opduiken van een hypervirulente stam, PCR ribotype 027, kan hiertoe hebben bijgedragen. Hoewel in sommige landen, waaronder Duitsland, reeds meerdere jaren vóór het ...

Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit

en continue verbetering. Deze keuze komt verder tegemoet aan de realiteit van meerdere laboratoria die reeds een kwaliteitssysteem volgens de internationale norm hebben geïmplementeerd, en biedt een ...

QR code

QR code for this page URL