Bedoelde u
staat j

Zoekresultaten - 6 results

Inhibition of MALT1 decreases neuroinflammation and pathogenicity of virulent rabies virus in mice.

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: E Kip; J Staal; Hermann Tima Giresse; L Verstrepen; Marta Romano; K Lemeire; Vanessa Suin; A Hamouda; M Baens; C Libert; Kalai, M; Steven ...

MALT1 controls attenuated rabies virus by inducing early inflammation and T cell activation in the brain.

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: E Kip; J Staal; L Verstrepen; H Tima Giresse; Sanne Terryn; Marta Romano; K Lemeire; Vanessa Suin; A Hamouda; Kalai, M; Beyaert, R; Steven ...

Zesde WHO-gecoördineerd onderzoek naar persistente organische polluenten (POP's) in moedermelk: Belgische resultaten 2014

individuel staal in elk provincie samen te voegen.Sommige van de gevraagde en de gemeten POP s waren op verschillende niveaus teruggevonden. In algemeen werden er p,p- DDE (8-256ppb), HCB (2-17ppb) en BDE-153 ...

Impact of MALT1, an upstream mediator of NF-kB and immune cell activation, on rabies virus disease.

Publication Type: Scientific poster, presentation or proceeding Authors: E Kip; Vanessa Suin; J Staal; Michael Kalai; Beyaert,R.; Steven Van Gucht Source: RITA conference: Rabies in the Americas, ...

Koppeling van gegevens van de ziekteverzekering aan gezondheidsenquêtegegevens in België: methodologie en uitvoering

staal van de bevolking ondervraagd over hun gezondheid, leefstijl en zorgconsumptie. In opdracht van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) werd aan het Wetenschappelijk ...

Serologische diagnose van Kinkhoest in België. Historisch overzicht en recente evoluties36584

nut bij patiënten van wie snel na aanvang van de symptomen een staal is genomen en dus vooral bij kinderen (klassiekere symptomatologie), terwijl de serodiagnostiek in een later stadium van de ziekte ...

QR code

QR code for this page URL