Mijn toekomstige collega’s

Meer dan 700 medewerkers zetten zich actief in om iedereen een gezond leven te bieden!

  • Meer dan de helft zijn wetenschappers. Zij voeren wetenschappelijke studies uit, identificeren en evalueren gezondheidsrisico’s, voeren expertise- en ondersteuningsactiviteiten uit, ontwikkelen en valideren nieuwe wetenschappelijke methoden en technieken en valoriseren de resultaten van hun onderzoek.
  • Ongeveer een kwart zijn laboranten. Zij staan voornamelijk in voor de laboratoriumanalyses en ondersteunen het onderzoek.
  • De andere medewerkers ondersteunen de wetenschappelijke activiteiten op het gebied van financiën, personeelsbeleid, informatica enz.

Sciensano, een mozaïek van mensen!

Onze medewerkers …

  • zijn jong en ervaren professionals die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken: bijdragen aan ons motto: 'Levenslang gezond'
  • hebben uiteenlopende academische en professionele achtergronden. Onze wetenschappers bijvoorbeeld hebben verschillende opleidingen genoten: artsen, biologen, bio-ingenieurs, biomedici, apothekers enz.
  • werken in interdisciplinaire teams
  • komen uit België, Europa of andere landen, zoals de Verenigde Staten, China, enz.
  • werken onder verschillende statuten (student, beursstudent, staatsambtenaar, rechtspersoonlijkheid) en arbeidsovereenkomsten (startbaanovereenkomst, overeenkomst van bepaalde duur, overeenkomst van onbepaalde duur enz.)
  • spreken Frans en/of Nederlands. Dankzij onze tweetalige werkomgeving kan wie dat wil zijn kennis van de andere landstaal bijschaven. Voor de wetenschappers is ook het Engels een belangrijke werktaal!

QR code

QR code for this page URL

Want elke werkervaring zou uniek moeten zijn!

Onthaal en integratie zijn onmisbaar voor een goede start

Sciensano verbindt gezondheid, wetenschap en samenleving

 Ben je student? Bouw nu al aan je professionele toekomst in de gezondheidssector.

Sciensano, een mozaïek van mensen

FAQ

Vaak gestelde vragen