Bepaling van de lijn Influenza B door qPCR

Last updated on 2-2-2024 by Amber Van Laer

Beschrijving van de test

RT-qPCR voor de bepaling van de lijn Influenza B (Yamagata of Victoria)

Doel van de test 

Bepaling van de lijn (Yamagata of Victoria) van Influenza B.  

Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten

Enkel uitgevoerd op PCR-positieve stalen influenza B binnen het volgende kader:

 • Ernstige acute ademhalingsinfectie (SARI) met ARDS, ECMO of overlijden
 • Griepsyndroom na inenting tegen de griep (mogelijk geval van « vaccine failure »)
 • Verdenking van antivirale resistentie
 • Griepsyndroom na terugkeer uit het buitenland 
 • Surveillance  

Instructies voor stalen

Type stalen: 

 • nasofaryngeale swab, 
 • bronchiaal aspiraat, 
 • bronchoalveolair lavage vocht.

In steriel buisje met VTM (virus transport medium).

Minimale hoeveelheid: 500 µl.

Bewaring: 

Maximaal gedurende 24h bij 2°C-8°C

Bij bewaring van meer dan 24h, stockage bij -20°C of -70°C.

Instructies voor het transport

Stalen bewaard bij 2°C-8°C °C kunnen op kamertemperatuur worden verzonden.

Stalen bewaard bij -20 °C of -70°C worden op droogijs verzonden.

De transporttijd moet zo kort mogelijk zijn (transport vermijden tijdens het weekend en op feestdagen). 

Verzending in een hermetisch afgesloten recipiënt in 3-voudige verpakking.

Onaanvaardbare aanvragen

De analyse zal niet worden uitgevoerd in het geval van:

 • Ontoereikend of ongepast staal
 • Onjuiste opslag of transport
 • Niet ingevuld aanvraagformulier
 • Aanvraag die niet voldoet aan de criteria

Stalen worden maximaal 1 jaar bewaard voor een nieuwe test (vb. heranalyse), mits voldoende staal beschikbaar.

Rapportering van testresultaten

Het rapport wordt via LIMS per email, fax of post verzonden.

 

Pathogen info

Pathogen(s): 
Influenza virus

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Method reference: 
SOP 13/3/31/F

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
15 days

Request forms

Service in charge of the analysis

Contact email

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL