Evaluatie van maatregelen genomen in de strijd tegen kanker 2016

Last updated on 4-10-2023 by Marie Malingreau

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Nederlands

SCIENSANO

Article written during project(s) : 

Samenvatting:

INLEIDING Het kankerplan werd gelanceerd in 2008 met als doel de strijd tegen kanker te verbeteren. Acht jaar na de start van het kankerplan zijn een aantal acties uit het oorspronkelijke plan structureel geworden en hebben daarmee hun belang en doeltreffendheid bewezen; sommige acties werden of worden beëindigd binnen een vooraf gedefinieerde periode; andere acties worden verder geïmplementeerd; en enkele acties werden recent overgenomen door de deelstaten na het officieel in werking treden van de zesde staatshervorming op 1 juli 2014. Sinds 2015 werken we binnen het kankercentrum aan e…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL