Kankerplan - Kankerplan

Last updated on 19-9-2023 by Lieke Vervoort
Projectduur:
maart 1, 2009
-
januari 1, 2015

In het kort

In maart 2008 lanceert de toenmalige minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx het Kankerplan om de strijd tegen de ziekte daadkrachtiger aan te binden. De doelstelling van het Kankerplan 2008-2010 bestaat erin steun te bieden aan artsen, patiënten, familie en alle personen die dagelijks de strijd aangaan met de ziekte.

Projectbeschrijving

In het langetermijnactieplan in de strijd tegen kanker zijn alle aspecten opgenomen. Het behelst bij zijn lancering 32 acties verdeeld over 3 domeinen:

  • Preventie en opsporing
  • Zorg, behandeling en patiëntenzorg
  • Onderzoek, innovatie en evaluatie

Actie 32 voorziet in de oprichting van het Kankercentrum om het Plan te evalueren en te monitoren.
In december 2011 maakt een overeenkomst van de regering het mogelijk om het Plan voort te zetten en er nieuwe acties aan toe te voegen.

Vandaag zijn er tal van acties en beslissingen voortvloeiend uit het Kankerplan geïntegreerd. Het Plan heeft ook de gelegenheid geboden om thematieken te identificeren die nader moeten worden onderzocht.

De coördinatie van de 5 thematische werkgroepen is weggelegd voor het Kankercentrum:

  • socioprofessionele re-integratie
  • thuishospitalisatie
  • stamcelbanken
  • kwaliteitssysteem in de oncologie
  • gepersonaliseerde geneeskunde

Vandaag wordt de voorkeur gegeven aan het begrip « kankerbeleid » in plaats van « Kankerplan » om te refereren aan de initiatieven die worden genomen in de strijd tegen kanker. Het begrip is flexibeler, ruimer, samenhangender en het sluit beter aan op de realiteit op het terrein en het beleid.
 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL