GLYCEMIECONTROLE BIJ PERSONEN MET DIABETES TYPE 1 WERELDWIJD