Guidelines "Gepersonaliseerde geneeskunde": Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van medische laboratoria die Next Generation Sequencing analysen voor hematologische en solide tumoren uitvoeren

Last updated on 7-11-2023 by Marie Malingreau
Article written during project(s) : 

Samenvatting:

Het voorliggende document heeft tot doel de medische laboratoria die geaccrediteerd zijn voor Next generation sequencing (NGS) analysen voor hematologische en solide tumoren te informeren i.v.m. bijkomende eisen. Deze werden opgesteld door de werkgroepen van de Personalised Medicine Commission (ComPerMed: https://www.compermed.be/activites/ngs-guidelines) en Molecular Diagnostics.be (https://moleculardiagnostics.be). ComPerMed is een committee van Belgische wetenschappelijke experten binnen dit domein. DNA/RNA sequenering m.b.v. de Next Generation Sequencing techniek maakt een gepersonalise…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL