OMCL-netwerk Kwaliteitsmanagementsysteem | Geneesmiddelencontrole

Twee diensten van Sciensano zijn aangesteld als officieel laboratorium voor geneesmiddelencontrole (OMCL) door het Europese Directoraat voor de Kwaliteit van Geneesmiddelen en de Gezondheidszorg (EDQM):

Binnen dat kader worden de OMCL’s regelmatig geaudit door EDQM.

Details van het certificaat

Diensten van Sciensano die gecertificeerd zijn:

QR code

QR code for this page URL