COVIMPACT

Last updated on 23-3-2022 by Cassandre Dugailliez

Opvolgenquête voor mensen met COVID-19

Je hebt onlangs positief getest op COVID-19. Mogelijk ervaar je momenteel enkele typische symptomen van deze ziekte (koorts, droge hoest, vermoeidheid,…). De hersteltijd van COVID-19 verschilt van persoon tot persoon: sommigen herstellen na een paar dagen, anderen ervaren aanhoudende symptomen. 

Onze studie (COVIMPACT) heeft als doel verschillende vragen te beantwoorden: Hoe lang duurt het om te genezen van COVID-19? Heeft een COVID-19-infectie langetermijneffecten? Zijn deze effecten ook van invloed op mensen zonder symptomen? 

Omdat jij positief hebt getest op COVID-19, nodigen we je uit om deel te nemen aan ons onderzoek door een eerste vragenlijst in te vullen (max. 15 minuten), zelfs als je geen of milde symptomen hebt. Daarna sturen we je om de 3 maanden een korte, vrijblijvende opvolgvragenlijst (max. 10 minuten), tot april 2023. 

We willen je alvast bedanken voor je interesse in onze studie en wensen je een spoedig herstel. 

Ik vul de eerste vragenlijst in

De vragenlijst is ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels

Waarom deelnemen? 

Na een COVID-19-infectie kunnen sommige mensen blijvend last hebben van symptomen, ook wel ‘long-COVID genoemd. Deze aandoening kan voorkomen bij personen met een ernstige of milde vorm van COVID-19. Recente studies tonen aan dat ook personen die geen symptomen hebben langetermijneffecten kunnen ontwikkelen. Wij doen een beroep op jouw medewerking voor deze studie om de kennis over de langetermijneffecten van COVID-19 te vergroten. 

Hoe verloopt deze studie? 

De studie bestaat uit een eerste online vragenlijst en enkele opvolgvragenlijsten. 

Het doel van de eerste vragenlijst is om:

  • informatie te verzamelen over  symptomen die je mogelijk ervaart tijdens de eerste weken van de ziekte en over je gezondheidstoestand vóór de infectie  
  • je toestemming en e-mailadres te vragen zodat we je kunnen uitnodigen voor de korte vragenlijsten die deel uitmaken van de opvolgstudie

Gelieve de basisvragenlijst binnen de 7 dagen in te vullen. Op die manier zullen we een accurater beeld hebben van de symptomen die je ervaart tijdens de eerste weken van de ziekte. 

Het doel van de opvolgvragenlijsten is om:

  • elke 3 maanden te peilen naar je gezondheidstoestand tot het einde van onze studie in april 2023 
  • informatie te verzamelen over je fysieke, mentale en sociale gezondheid

Het is aangewezen dat je elke vragenlijst invult, maar dit is geen verplichting. Ook het opvolgen van mensen die geen langdurige klachten ervaren is zeer belangrijk om correcte resultaten te verkrijgen. Enkel zo kunnen we het aandeel van mensen met en zonder langdurige COVID-19 bij de besmette personen bepalen. 

Meer informatie over het COVIMPACT project

Wie neemt het initiatief voor deze studie? 

Onderzoekers van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, onder leiding van dr. Karin De Ridder en dr. Rana Charafeddine van de dienst levensstijl en chronische ziekten.

Vragen of technische problemen? 

Als je meer informatie wenst of technische problemen hebt, kan je altijd contact met ons opnemen via e-mail of telefoon: 02/642 50 25.

Bescherming van je gegevens bij deelname? 

Deelname is volledig vrijwillig en je kan op elk moment beslissen om jouw deelname stop te zetten. De informatie die je meedeelt via de vragenlijst zal enkel gebruikt worden voor de hierboven vermelde doelstellingen. Sciensano zal deze informatie ook enkel gebruiken om algemene statistieken op te maken. Er kunnen wetenschappelijke publicaties aangemaakt worden op basis van de resultaten van het onderzoek maar jouw individuele gegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derden. 

De gecodeerde gegevens worden bewaard voor de noodzakelijke duur van het onderzoek. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) heb je het recht om gedurende deze periode jouw gegevens in te kijken, te wijzigen of te wissen. Je kan Sciensano hiertoe verzoeken via ons online formulier. Indien je ervoor gekozen hebt om jouw e-mailadres te delen om deel te nemen aan de vervolgstudies dan zal dit e-mailadres bewaard blijven tot het einde van de COVIMPACT gegevensverzameling en vervolgens verwijderd worden.

De COVIMPACT studie werd goedgekeurd door het ethisch comité van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) en de Universiteit Gent (UGent).

Vragen of klachten over de bescherming van je gegevens? 

Indien je hierover vragen hebt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van de gegevensbescherming bij Sciensano via DPO@sciensano.be of 02/642 51 02. Indien je een klacht hebt over de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt, kan je contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel — tel.: 02/274 48 00 — e-mail: contact@apd-gba.be.


QR code

QR code for this page URL