6de symposium voor diergezondheid : Voedselveiligheid en zoönotische ziekten

Last updated on 22-9-2021 by Catherine Vandenberghe

do, 23/09/2021 - 09:00 tot 16:30

Evenementtype: 
symposium
Gesproken ta(a)l(en): 
Nederlands
Frans
Publiek: 

Beschrijving

Sciensano organiseert, in samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), ARSIA and DGZ, het 6de symposium voor diergezondheid. In het kader van het ‘One Health’ concept, is het thema dit jaar  „Voedselveiligheid en zoönotische ziekten”.

Afhankelijk van de Covid-19 situatie, zal dit symposium bij Arsia Ciney en/of eventueel als een webinar (online) georganiseerd worden.

Doelpubliek

Deze opleiding is verplicht voor:

Indien u meent dat uw laboratorium bij deze opleiding ten onrechte vermeld werd, moet u dit met motivatie vóór de datum van opleiding meedelen aan dhr. L. Bollen (luc.bollen@favv.be) (zie dienstnota LB/LABO/16181111 van 26/03/2021).

Programma

09u00 Onthaal & Koffie

Voormiddag : Zoönosen (impact op dier), One Health

09u30: Welkomstwoord en inleiding van het symposium 

09u35: Key note: Katie Vermeersch (FAVV)AHL en impact op surveillance en bestrijding van zoönoses   PDF-pictogram 01_vermeersch_20210923_symposium_dierengezondheid.pdf 

10u05: David Fretin (Sciensano): Eerste gegevens en conclusies van het nieuwe programma voor rundertuberculose 

10u30: Laurent Delooz (ARSIA): Diagnose van runderleptospirose bij abortussen in Wallonië: resultaten van 2010 tot op heden   PDF-pictogram 03_delooz_avortement_lepto_symposium_animal_health.pdf

10u45: Marcella Mori (Sciensano): Serologische surveillance van leptospirose in België: nationale gegevens over 20 jaar (2000-2020)  PDF-pictogram 04_mori_symposium_sante_animale_2021.pdf 

11u00 — 11u30: Koffiepauze

11u30: Marie Leonard (ARSIA): Salmonella Dublin-infectie in Waalse rundveebedrijven: Stand van zaken en vooruitzichten  PDF-pictogram 05_leonard_marie_symposium_sciensano-salmonella_dublin.pdf 

11u50: Mieke Steensels (Sciensano): Overzicht van het evolutionaire zoönotische profiel van de Aziatische HP-H5Nx-stammen sinds 2004  PDF-pictogram 06_steensels_zoonotic_potential_clade2.3.4.4.b_circulating_strains_23092021.pdf

12u10: Nick De Regge (Sciensano): Vectoren overgedragen zoönoses en rol van Sciensano  PDF-pictogram 07_de_regge_vectorbornedisease_for_diffusion.pdf

12u30 — 13u30: Lunch

Namiddag: Zoönosen (impact op mens), foodborne pathogens, Antibioticaresistentie, One Health

13u30: Key note: Steven Van Gucht (Sciensano): De COVID-19 pandemie: een verhaal van een vleermuisvirus uit China dat de geschiedenis van België veranderde

14u00: Laurence Delbrassinne (Sciensano): Overzicht van de belangrijkste voedselpathogenen en hun zoönotische oorsprong  PDF-pictogram 09_delbrassinne_zoonotic_agents_20210920.pdf 

14u20Caroline Bonckaert (DGZ) & Nadine Botteldoorn (DGZ)Streptococcus suis, een overzicht: virulentie, mogelijk zoönotisch belang en antibioticagevoeligheid  PDF-pictogram 10_dgz_presentatie_symposium_dierziekten.pdf

14u50 — 15u15: Koffiepauze

15u15: Virginie Guérin (ARSIA,ULiège): Fenotypische en genetische aspecten van beta-lactamines-resistentie bij Escherichia coli van runderoorsprong  PDF-pictogram 11_guerin_sciensano-symposium_2021-09-23.pdf

15u45Cécile Boland (Sciensano): Surveillance van de antimicrobiële resistentie en selectieve monitoring van linezolide-resistentie bij MRSA en Enterococcen, geïsoleerd uit voedselproducerende dieren in België  PDF-pictogram 12_boland_20210923_symposium_santeanimale.pdf

16u15: Conclusies

Inschrijving

Deelname aan het symposium en de lunch is gratis,  maar voorafgaande registratie is vereist.

Gelieve u in te schrijven vóór 10 september 2021 door het online formulier in te vullen 

Dit evenement kadert in de activiteiten van Sciensano op het gebied van: 

Adres

Arsia
All. des Artisans 2
5590 Ciney
België

Prijs

Deelname aan het symposium, maar voorafgaande registratie is vereist.

Contact

Deel dit evenement

23-9-2021

QR code

QR code for this page URL