Sciensano & Afrikaanse varkenspest

Last updated on 19-10-2018 by Thibault Degiuli

Sciensano is Nationaal Referentielabo voor Afrikaanse varkenspest (AVP).

De symptomen van AVP lijken sterk op die van klassieke varkenspest. Sciensano ontwikkelt analysemethoden om het virus beter te kunnen opsporen, zodat een verdenking snel kan worden bevestigd en er ook snel inperkingsmaatregelen kunnen worden genomen.

Diagnostiek | de aanwezigheid van een infectie opsporen om het eradicatiebeleid te ondersteunen

Taken van Sciensano in het kader van de diagnostiek van AVP

Rechtstreekse analysemethoden: 

  • Virologische moleculaire diagnostiek via real time PCR (Polymerase Chain Reaction) (op weefsel uit de milt, lymfeklieren en bloedstalen)
  • Bevestiging via virusisolatie uit miltweefsel, lymfeklieren en bloedstalen.

Onrechtstreekse analysemethoden: 

  • Serologische diagnostiek (ELISA antilichaamtest – op serum)
  • Serologische bevestiging (IPMA test, enkellagige immuno-peroxydase test)

Expertise | onze rol als NRL opnemen in de diagnostiek en bestrijding van AVP

Het beheersen van de AVP-diagnostiek laat ons toe om het controleprogramma van deze dierziekte te ondersteunen om zo de risico’s op besmetting te beperken.

Sciensano neemt elk jaar deel aan een interlaboratoriumtest die door het Europees referentielabo wordt georganiseerd om de nationale referentielaboratoria helpt om de kwaliteit van hun analyseresultaten te garanderen.

Onderzoek | verbeteren van bestrijdingsmethoden tegen de verspreiding van het virus

Sciensano neemt deel aan onderzoeksprojecten die het inperken van de verspreiding van het virus in kwekerijen tot doel hebben. Het gaat onder meer over de evaluatie van de mogelijkheden van antivirale middelen en protocollen voor het behandelen van varkensbloed.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Wetenschappelijke rapporten

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema