Besmettelijke equine metritis

Besmettelijke equine metritis (CEM) is een seksueel overdraagbare ziekte bij paarden veroorzaakt door de bacterie Taylorella equigenitalis. De ziekte is zeer besmettelijk en kan rampzalige gevolgen hebben voor de voortplanting van paarden. Ze treft alleen paarden, maar alle rassen zijn vatbaar voor infectie.

Wat is besmettelijke equine metritis?

Besmettelijke equine metritis (CEM) is een geslachtsziekte bij paarden. De bacterie verantwoordelijk voor deze ziekte is Taylorella equigenitali en kan meerdere maanden in de geslachtsorganen van paarden overleven.

Overdracht van de ziekte

De ziekte verspreidt zich vooral rechtstreeks tijdens de coïtus. Besmette hengsten zijn meestal de belangrijkste bron van infectie omdat ze jarenlang drager van de ziekte kunnen zijn zonder klinische symptomen te vertonen.

Besmettelijke metritis en de mens

Deze ziekte is niet overdraagbaar op de mens en vormt geen risico voor zijn gezondheid.

Informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Besmettelijke equine metritis is een ziekte met aangifteplicht.

Bij merries is de eerste indicatie voor besmetting een kortere oestruscyclus die gepaard gaat met een overvloedige mucopurulente vaginale excretie die 10 tot 14 dagen na dekking door een besmette hengst optreedt. De merrie kan maandenlang chronisch besmet blijven en hengsten kunnen jarenlang gezonde dragers blijven, aangezien Taylorella equigenitali vooral in de fossa urethralis blijft. Bacteriële isolatie blijft daarom de voorgeschreven test voor internationale handel.

Sciensano wordt erkend als het Belgisch nationaal referentielaboratorium (NRL) voor besmettelijke equine metritis.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Wetenschappelijke rapporten

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp