Sciensano & Besmettelijke equine metritis

Last updated on 19-10-2018 by Thibault Degiuli

Sciensano wordt erkend als het Belgisch nationaal referentielaboratorium (NRL) voor besmettelijke equine metritis. We werken hier in 2 belangrijke domeinen:

Diagnose | de bacterie isoleren en identificeren

Sciensano is verantwoordelijk voor de bacteriële isolatie van vers sperma of uitstrijkjes die op Amies-medium met actieve kool worden verzameld en binnen 24 uur na afname in het laboratorium aankomen, maar ook voor de identificatie met behulp van PCR

Door geschikte kweekomstandigheden te voorzien, kan Taylorella equigenitalis geïsoleerd worden van de clitorale fossa en sinussen, de cervix en het endometrium bij merries, en van de urethrale fossa, urethrale sinus, urethra en het preputium bij hengsten. De uitstrijkjes moeten onmiddellijk in een Amies-transportmilieu worden geplaatst en binnen 24 uur na afname het laboratorium bereiken. De dozen moeten gedurende 12 dagen worden geïncubeerd in een atmosfeer met 5 tot 10% CO2 voordat de kolonies van Taylorella equigenitalis zichtbaar worden en met PCR kunnen worden geïdentificeerd.

Expertise | onze rol als NRL voor de diagnose verzekeren 

Onze experts hebben de nodige ervaring om de differentiële diagnose te kunnen stellen met behulp van kweek en PCR. Sinds 2005 neemt Sciensano ook deel aan internationale interlaboratoriumtests.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

There are currently no scientific publication associated to this health topic

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic