Sciensano & Bloedstroominfecties

Last updated on 19-10-2018 by Thibault Degiuli

Sciensano coördineert de surveillance van bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen. Zo kan Sciensano niet alleen het aantal ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfecties opvolgen en beschrijven, maar ook de micro-organismen die deze bloedstroominfecties veroorzaakten.

Alle acute ziekenhuizen en chronische zorginstellingen met meer dan 150 bedden zijn sinds 2014 wettelijk verplicht om gedurende minimaal 1 kwartaal per jaar aan deze surveillance deel te nemen. Deze deelname omvat een gestandaardiseerde gegevensregistratie voor elke ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfectie (is een bloedstroominfectie die 2 dagen of later na ziekenhuisopname optreedt ), die gedurende de deelnameperiode in de zorginstelling plaats vindt.

Op basis van deze cijfers kan Sciensano de trends van bloedstroominfecties evalueren per ziekenhuis en op nationaal niveau. Een aanzienlijk deel van deze infecties kan vermeden worden met de juiste preventieve inspanningen, maar de oorzakelijke micro-organismen en hun resistentieprofiel kunnen snel wijzigen. Dankzij de opvolging kunnen de preventieve inspanningen zo goed mogelijk worden bijgestuurd.

Beschrijven en opvolgen van het aantal ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfecties

Aan de hand van de gegevens die de ziekenhuizen registreerden kan Sciensano opvolgen hoeveel ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfecties er jaarlijks per ziekenhuis, per regio en op nationaal niveau optreden. Daarnaast kan het zo de evolutie van het aantal infecties opvolgen: neemt dit toe, af, of blijft dit hetzelfde?

Sciensano volgt ook de vermoedelijke oorsprong van deze infecties op: denk hierbij aan een urineweg- of een longinfectie of een katheter in een bloedvat. Hierbij wordt er vooral gekeken naar de infecties die vermoedelijk veroorzaakt werden door een invasief hulpmiddel (zoals een tube in de long, of een katheter in de urineweg of in een bloedvat), omdat deze infecties de meeste mogelijkheden bieden om ze te voorkomen. In 2016 waren 40% van alle ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfecties geassocieerd met het gebruik van een invasief hulpmiddel. 

Deze gegevens maken het voor Sciensano mogelijk een idee te krijgen van de ernst van de infectie op volksgezondheidsniveau en aanbevelingen te formuleren om de ziekenhuis-geassocieerde infecties verder te verminderen.

Beschrijven en opvolgen van de micro-organismen die deze bloedstroominfecties veroorzaakten

Voor elke bloedstroominfectie wordt het micro-organisme geregistreerd dat de infectie veroorzaakte (denk hierbij aan de bacterie, het virus of de parasiet). Zo komen we te weten welke micro-organismen het vaakst ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfecties veroorzaken en hoe dit evolueert in de tijd. Voor verschillende micro-organismen volgt Sciensano eveneens op of de gebruikelijke behandeling nog aanslaat of niet. Met andere woorden of er in het laatste geval sprake is van antibioticumresistentie.

Dankzij deze gegevens kan Sciensano aanbevelingen formuleren voor de behandeling van ziekenhuis-geassocieerde infecties.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema