Bloedstroominfecties

Bloedstroominfecties zijn ernstige infecties die vaak een overlijden als gevolg hebben. Elk jaar krijgen duizenden patiënten in ons land een bloedstroominfectie tijdens hun ziekenhuisopname. Een deel van de in het ziekenhuis verworven bloedstroominfecties kan vermeden worden door internationaal erkende richtlijnen te volgen.

Wat is een bloedstroominfectie?

Een bloedstroominfectie (in de volksmond ‘bloedvergiftiging’) ontstaat wanneer een micro-organisme (zoals een bacterie, virus of parasiet) vanuit een ander deel van het lichaam, zoals bijvoorbeeld de huid, blaas of longen, in het bloed terechtkomt. Dit is gevaarlijk, want als dergelijk micro-organisme in het bloed komt, kan het verspreid worden over het hele lichaam, samen met de schadelijke producten die dit micro-organisme produceert.

Bloedstroominfecties die ontstaan tijdens het verblijf van een patiënt in het ziekenhuis noemt men ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfecties.

Wie loopt het risico op een bloedstroominfectie?

Bloedstroominfecties komen voornamelijk voor bij oudere en reeds verzwakte patiënten. Verzwakte patiënten zijn onder andere patiënten met een verminderd afweersysteem en patiënten met reeds een andere ernstige ziekte zoals bijvoorbeeld kankerpatiënten.

Wat is het verloop van een bloedstroominfectie?

Een bloedstroominfectie kan snel tot de dood leiden en moet in het ziekenhuis behandeld worden. Indien de bloedstroominfectie niet behandeld wordt, kan ze leiden tot een sepsis (ook algemene bloedvergiftiging genoemd) met als resultaat het uitvallen en falen van de werking van de organen (zoals nier, lever, hart).

Wat is het gevolg van ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfecties op de volksgezondheid en het gezondheidssysteem?

Ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfecties kunnen de ziekte waarvoor de patiënt oorspronkelijk werd opgenomen in het ziekenhuis verergeren en de kans op overlijden vergroten. Ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfecties  vormen eveneens een belangrijke verhoging van de ziektekosten, doordat er extra diagnostische testen en specifieke behandelingen moeten uitgevoerd worden.

Kunnen ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfecties voorkomen worden?

Vele ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfecties, vooral deze geassocieerd met invasieve hulpmiddelen (zoals een katheter in de urineweg of in een bloedvat of een tube in de long) zijn te voorkomen door de internationaal erkende preventiemaatregelen te volgen. Een van deze maatregelen is bijvoorbeeld het toepassen van een strikte handhygiëne bij het verzorgen van de patiënt en bij het plaatsen, verzorgen en verwijderen van invasieve hulpmiddelen.

Informatie voor gezondheidsprofessionelen

Indien u als zorginstelling wenst deel te nemen aan de surveillance van bloedstroominfecties, dan kan u alle nodige informatie terugvinden op de projectpagina.

Sciensano coördineert de surveillance van bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen. Zo kan Sciensano niet alleen het aantal ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfecties opvolgen en beschrijven, maar ook de micro-organismen die deze bloedstroominfecties veroorzaakten.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema