Gist

Gist is een eencellige schimmel. Veel gisten zijn betrokken bij de productie van voedingsmiddelen zoals brood of bier, maar andere kunnen een impact hebben op de gezondheid van mens of dier.

De term gist verwijst oorspronkelijk naar eencellige schimmels die de gisting van dierlijk of plantaardig materiaal kunnen veroorzaken. Deze naam werd gegeven omdat bakkersgist Saccharomyces cerevisae het brooddeeg kon doen rijzen. De uitdrukking omvat vele soorten eencellige schimmels, waaronder Candida, dat bekendstaat om het veroorzaken van schimmelinfecties bij de mens.

Sciensano herbergt een collectie van schimmelstammen (waaronder ook gisten) die van belang zijn voor de gezondheid van mens of dier. Sciensano bestudeert ook infectueuze gisten en hun resistentiemechanismen tegen schimmelwerende geneesmiddelen.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

There are currently no scientific publication associated to this health topic

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic