Sciensano & Hallucinogene paddenstoelen

Last updated on 19-10-2018 by Thibault Degiuli

Het gebruik van illegale drugs houdt tal van korte en langetermijnrisico's in. Breng uw gezondheid niet in gevaar: gebruik geen drugs! Als u toch illegale drugs gebruiken zou, zorgt u er best voor dat er iemand in de buurt is die de hulpdiensten kan verwittigen mocht u onwel worden.

Monitoring van illegale drugs in België

Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over het gebruik van illegale drugs, de markt en toxicomanie in België volgens 7 hoofdthema's:

De laboratoria van de geneesmiddelendienst van Sciensano analyseren ook de samenstelling van bepaalde stalen van illegale drugs in het kader van het Belgian Early Warning System Drugs.
Het hoofddoel van Sciensano is de gezondheidswerkers , nationale en internationale politici te steunen bij het ontwikkelen, het invoeren en het evalueren van een algemeen en geïntegreerd drugsbeleid.

Gebruik van illegale drugs in de gezondheidsenquête

Sciensano publiceert om de vier jaar een enquête over de gezondheid van de Belgen.

Emotioneel welzijn, chronische aandoeningen, voedingsgewoonten, toegang tot de gezondheidszorg, voeding of het gebruik van tabak, alcohol, geneesmiddelen en illegale drugs komen allemaal aan bod.

De module over het gebruik van 'illegale drugs' evalueert het aantal individuen in de algemene bevolking dat cannabis gebruikt, maar ook andere gevaarlijke middelen, zoals cocaïne, amfetamines, ecstasy, heroïne of sinds kort nieuwe psychoactieve substanties (NPS). Die laatste zijn al op de markt, maar zijn nog niet wettelijk verboden.


QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

There are currently no scientific publication associated to this health topic

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic