Sciensano & Lichaamsbeweging

Last updated on 5-9-2019 by Daisy Tysmans

Sciensano meet regelmatig de gezondheidstoestand van de bevolking en analyseert haar voedingsgewoonten aan de hand van enquêtes zoals de Gezondheidsenquête en de Voedselconsumptiepeiling (VCP). Deze enquêtes laten toe om de evolutie op te volgen van verschillende factoren die onze gezondheid beïnvloeden, zoals lichaamsbeweging. Om dat laatste te bestuderen legt de VCP de gegevens die de deelnemers aan deze enquête zelf hebben gerapporteerd samen met objectieve metingen (accelerometergegevens). 
Deze gegevens zijn een waardevolle bron van informatie voor de wetenschappelijke en medische gemeenschap, en ze laten de verschillende overheden toe om hun gezondheidsbeleid gericht bij te sturen.

Gezondheidsenquête (HIS)

Sinds 1997 organiseert Sciensano om de 4-5 jaar een grootschalige Gezondheidsenquête (HIS) onder de bevolking in België. In 2018 vond reeds de 6de editie van deze enquête plaats.

Met deze enquête willen we onder andere de belangrijkste gezondheidsproblemen en leefgewoonten van de bevolking identificeren en bestuderen. De module ‘Lichaamsbeweging’ is een belangrijk onderdeel van de HIS. Het is belangrijk om de HIS op regelmatige basis te herhalen zodat we eventuele verbeteringen of nieuwe problemen kunnen vaststellen. Bovendien maakt deze enquête ondertussen deel uit van een Europese Gezondheidsenquête.

Voedselconsumptiepeiling (VCP)

Sciensano organiseert ook een Voedselconsumptiepeiling (VCP). De vorige edities dateren van 2004 en 2014. Via deze peiling bestuderen we de voedselconsumptie en de nutriënteninname bij de bevolking in België. Daarnaast komt ook lichaamsbeweging aan bod. In de enquête van 2014 hebben we de de gerapporteerde gegevens in het kader van lichaamsbeweging verder aangevuld met metingen aan de hand van een accelerometer (bij kinderen en adolescenten).

Op basis van de gegevens uit deze enquêtes kunnen beleidsmakers een proactief gezondheidsbeleid ontwikkelen dat is afgestemd op de werkelijke noden van de bevolking.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp