Sciensano & Yersiniose

Last updated on 22-2-2023 by Charlien Hupko

Verschillende diensten van Sciensano zijn betrokken bij de identificatie van mogelijke besmettingsbronnen, bij de diagnose en typering van gevallen van yersiniose en bij de detectie en het onderzoek van epidemieën.

Analyse voedselstalen

Het Nationaal Referentielaboratorium voor voedseltoxi-infecties (NRL-VTI), binnen Sciensano’s dienst Voedselpathogenen, analyseert de voedselstalen die het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) opstuurt op de aanwezigheid van de betreffende Yersinia-stam in de levensmiddelen.

Analyse humane stalen

Het Nationaal Referentiecentrum (NRC) van Yersinia, binnen Sciensano’s dienst Bacteriële ziekten, ontvangt humane stalen van alle medische laboratoria in België. Zo worden er jaarlijks rond de 750 laboratorium bevestigde Yersinia-gevallen gerapporteerd.

De belangrijkste opdracht van het NRC is het verzekeren van een microbiologische en epidemiologisch toezicht op humane infecties met Yersinia. Dit toezicht heeft als doel zo snel mogelijk epidemieën te detecteren, alsook hun oorsprong en op lange termijn de ruimtelijke en tijdelijke tendensen in de evolutie van deze bacterie in kaart te brengen.

Epidemiologische ondersteuning

Wanneer er een epidemie vermoed wordt, waarschuwt het NRC de dienst Epidemiologie van infectieziekten van Sciensano en wordt er bekeken of bijkomend onderzoek nodig is. Indien dit het geval is, wordt er contact opgenomen met de betrokken regionale autoriteiten, waar de geneesheren-gezondheidsinspecteurs een brononderzoek kunnen opstarten bij de patiënten. Sciensano kan ondersteuning bieden bij dit epidemiologisch onderzoek.

Sciensano onderzoekt ook de gevoeligheid van bacteriën voor antibiotica en helpt aanbevelingen te formuleren over het gebruik van antibiotica. 

Deze verschillende activiteiten van Sciensano dragen dus bij aan de detectie, onderzoek en controle van voedselgerelateerde epidemieën, de implementatie van preventiemaatregelen en de evaluatie van de genomen maatregelen ten gunste van de volksgezondheid en voor de bescherming van de consument.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp