Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor Borrelia burgdorferi (Lymeziekte)

Belangrijk bericht

De tests moeten aangevraagd worden met het volledig ingevuld NRC-formulier met aanwijzing van de klinische en anamnestische redenen. Indien geen enkele serologische of andere bevestiging gevraagd wordt, zullen alle tests uitgevoerd door het NRC als onderaanneming beschouwd worden en zal betaling volgens de normale RIZIV-procedure gevraagd worden.

Meer informatie? 

Voor meer informatie betreffende de werking van het NRC Borrelia burgdorferi (Lymeziekte) kan u de volgende website contacteren: https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irec/mblg

Verantwoordelijke laboratoria

Coördinator

Geassocieerd

QR code

QR code for this page URL