Vectoroverdraagbare ziekten

Vectoroverdraagbare ziekten zijn infectieziekten veroorzaakt door bacteriën, parasieten en virussen, die door besmette geleedpotige vectoren worden overgedragen van dieren op mensen en ook onderling tussen mensen en dieren. 

Wat zijn ziekten die door vectoren worden overgedragen?

Vectoroverdraagbare ziekten zijn infectieziekten veroorzaakt door bacteriën, parasieten en virussen, die door besmette geleedpotige vectoren worden overgedragen, zoals muggen, teken, zandvliegen en vlooien. Vectoren kunnen ziektekiemen overbrengen van dieren op mensen en onderling tussen mensen en dieren. De aanwezigheid van de ziekten is afhankelijk van de aanwezigheid van vectoren en van dierlijke/menselijke reservoirs, hetgeen door vele factoren wordt beïnvloed, zoals klimaatverandering, internationale reizen, handel en landgebruik.

In Europa wordt de hoogste ziektelast bij mensen veroorzaakt door ziekten die door teken worden overgedragen, zoals Lyme borreliose. Maar door muggenoverdraagbare ziekten zijn in opkomst.  

Door teken overgedragen ziekten

Door teken overgebrachte ziekten worden verspreid door de beet van besmette teken. Lyme borreliosis (of ziekte van Lyme) is de meest voorkomende ziekte die door teken wordt overgedragen. Andere ziekten zijn onder andere anaplasmose en tekenencefalitis.

Door muggen overgedragen ziekten

Door muggenoverdraagbare ziekten worden verspreid door de beet van een besmette mug. Voorbeelden hiervan zijn West-Nijlkoorts, chikungunya, dengue, zika en malaria. Raadpleeg voor meer informatie de specifieke webpagina over door muggen overgedragen ziekten en de pagina’s per ziekte, bij ‘Gezondheidsonderwerpen A-Z’. 

Andere door vectoren overgedragen ziekten

Andere vectoren die pathogenen kunnen overdragen en ziekten kunnen veroorzaken, zijn onder meer vlooien, luizen, mijten, zandvliegen, bijtende vliegen en Culicoïdes. Leishmaniose, pest en rickettsiose zijn enkele voorbeelden van door deze vectoren overgedragen infectieziekten. De ziekten zijn zeldzaam (en reisgerelateerd) of niet aanwezig in België. 

Sciensano is verantwoordelijk voor de epidemiologische surveillance van verschillende ziekten bij mens en dier die door vectoren worden overgedragen, en voor de surveillance van tekenbeten en exotische Aedes-muggen in België. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar mogelijke vectoren en interacties tussen virussen, vectoren en gastheren. 

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp