Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor Enterovirus, inclusief poliovirussen en parechovirussen

Belangrijk bericht (20/07/2023):

Oproep om enterovirus positieve lumbaal vochten op te sturen voor typering

Uit omringende Europese landen komen er zorgwekkende signalen van meerdere enterovirus types die toenemen, specifiek in bepaalde populaties zoals neonaten. We kunnen deze signalen tot nog toe niet bevestigen voor België, echter dit kan deels te wijten zijn aan het feit dat de surveillance voor enterovirussen niet optimaal is. In het kader van onze referentiefunctie willen we daarom ook vragen om alle lumbaal vochten waarvoor een positief enterovirus resultaat bekomen wordt, op te sturen voor verdere typering. Ook enterovirus positieve lumbaal vochten waarvan detectie via syndromische panels gebeurde, mogen doorgestuurd worden, ook al is het resultaat relatief zwak positief. We vragen een volume van 200 µl op te sturen samen met ons ingevuld aanvraagformulier. Wanneer er geen restvolume van het lumbaal vocht of het extract over is, mag er voor deze patiënt zeker ook een respiratoir staal (bv NF wisser) of stoelgang opgestuurd worden, met de vermelding dat er een positief resultaat op lumbaal vocht was in het doorsturend labo. We hopen op deze manier de surveillance van enterovirussen in België te verbeteren.

 

Nuttige links

Onderaan deze pagina kan u de NRC-rapporten terugvinden.

De bijhorende epidemiologische surveillance-rapporten kan u consulteren via: Gezondheidsonderwerp Poliomyelitis (polio), Gezondheidsonderwerp Vaccineerbare ziekte

De slides van de informatie sessie (27/04/2023) met betrekking tot de activiteiten van het NRC Enterovirussen kunnen geconsulteerd worden via: Informatie sessie April 2023

Verantwoordelijke laboratoria

Coördinator

Aanvraagformulieren

QR code

QR code for this page URL