Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor Streptococcus pyogenes en andere invasieve Β-hemolytische streptokokken niet behorend tot groep B

Algemene informatie

Alle testen uitgevoerd in het kader van het Nationaal Referentiecentrum voor Invasieve Β-hemolytische streptokokken niet behorend tot groep Bvallen onder de activiteiten van het Nationaal Referentiecentrum en niet onder de RIZIV nomenclatuur.
 
Onderstaande testen worden routinematig uitgevoerd op elke invasieve stam:
  • Bevestiging identificatie
  • Emm-typering exc. S. equi en S. canis
 Onderstaande testen worden enkel op specifieke aanvraag uitgevoerd op invasieve stammen:
  • PCR macrolide en tetracycline resistentiegenen indien fenotypische indicatie
  • Detectie van virulentiegenen (superantigenen, enkel S. pyogenes)
  • WGS-MLST
Alle bovenstaande testen worden ook uitgevoerd op aanvraag op niet-invasieve stammen mits een motivatie wordt toegevoegd.

Belangrijk bericht (07/07/2023)

Sinds het najaar van 2022 is er een toename van het aantal invasieve S. pyogenes infecties in België, maar ook in andere Europese landen. Ondanks het feit dat er geen verplichting is om isolaten door te sturen naar het NRC, is er, gezien de actuele situatie, een aanbeveling om elk invasief isolaat door te sturen naar het NRC voor M-genotypering. 
Zie ook de nieuwsflash van Departement Zorg voor verdere informatie. 

Werking van het NRC

Verantwoordelijke laboratoria

Coördinator

QR code

QR code for this page URL