Kwaliteitsgarantie

De naleving van de kwaliteitsnormen bewaken

Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van het kwaliteitsbeheersysteem van Sciensano.
Wij waken erover dat alle diensten voldoen aan de opgelegde kwaliteitsnormen, zodat we aan onze klanten de juistheid van de resultaten van onze analyses en de betrouwbaarheid van de aanbevelingen of conclusies die we maken, kunnen garanderen.

Onze experts hebben als taak om het geheel van diensten en medewerkers in alle aspecten van de implementatie, het onderhoud, de monitoring en de ontwikkeling van het kwaliteitsbeheersysteem, dat samen met de directie werd opgezet, te ondersteunen.

Meer weten?

De geldende kwaliteitsnormen binnen Sciensano zijn ISO 9001, 15189, 17025 en 17043.

In dit kader zullen wij:

  • alle documentatie met betrekking tot de kwaliteit, de veiligheid en het milieu beheren en controleren
  • expertadvies over de geldende normen bieden
  • de directie en de wetenschappelijke en ondersteunende diensten begeleiden bij de implementatie van de normen en de doeltreffendheid van hun kwaliteitsbeheersysteem aanhoudend verbeteren 
  • de gesprekken, controles en, in sommige gevallen, kalibratie van de laboratoriumapparatuur ter ondersteuning (zoals weegschalen, stromen, pipetten, …) coördineren en/of uitvoeren

QR code

QR code for this page URL