Pesticiden en milieucontaminanten

Unitverantwoordelijke: 

Zoeken naar meer dan 500 pesticiden en andere contaminanten en residuen in ons voedsel en in onze omgeving

We bestuderen de gezondheidsrisico’s gelinkt aan de aanwezigheid van chemische residuen in onze omgeving, en vooral in onze voeding.

Onze geaccrediteerde analysemethoden stellen ons in staat om verschillende chemische contaminanten met schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens, zoals bijvoorbeeld pesticiden of farmaceutische resten op te sporen, identificeren en kwantificeren.

Wij onderzoeken ook de verschillende mogelijkheden van blootstelling aan deze stoffen en de menselijke besmettingspatronen, zoals overdracht vanuit het leefmilieu op de mens via de voeding. Hiervoor analyseren wij deze stoffen in de urine of de moedermelk.

Onze gegevens zijn gebaseerd op populatiestudies en stellen ons in staat om de overheid advies te geven inzake volksgezondheid.

Meer weten?

Wij werken nauw samen met de Belgische (FOD Volksgezondheid, FAVV, BELSPO) en de Luxemburgse gezondheidsautoriteiten. Wij adviseren hen op grond van onze onderzoeksresultaten bij het opstellen en toepassen van hun volksgezondheidsbeleid.

Wij ontwikkelen nieuwe, innoverende analysemethoden om toxische residuen en chemische contaminanten in onze voeding en leefomgeving op te sporen.

Onze expertise op dit gebied is ruimschoots bewezen. Met een uitstekende reputatie in binnen- en buitenland doen we ook dienst als nationaal referentielaboratorium (NRL) voor de analyse van pesticiden en, in samenwerking met de Universiteit van Luik, voor de analyse van procescontaminanten (polycyclische aromatische koolwaterstoffen PAK, acrylamide) en milieucontaminanten (pcb’ss (polychloorbifenyl), vlamvertragers en perfluorkoolstoffen) in ons voedsel (groenten en fruit, maar ook producten van dierlijke oorsprong).

QR code

QR code for this page URL