Toxines

Unitverantwoordelijke: 

Analyse en beoordeling van mycotoxines, bacteriële toxines, fycotoxines en plantentoxines in levensmiddelen en diervoeders

De eenheid Toxines is een expertisecentrum voor de chemische analyse van en wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen van natuurlijke toxines in de voedselketen en de bijbehorende risico’s voor de volksgezondheid. 
Voedsel en diervoeder kunnen schadelijke gifstoffen bevatten die van nature door levende organismen worden geproduceerd. Wereldwijd bevat ongeveer 25 procent van op de markt gebrachte voedingsmiddelen (bv. granen, noten …) mycotoxines geproduceerd door schimmels. Bacteriële toxines worden geproduceerd door micro-organismen, waaronder bacteriën en schimmels. Sommige bacteriële toxines, zoals Botulinumneurotoxines, behoren tot de krachtigste natuurlijke toxines die we kennen. Schaaldieren (mosselen, oesters, …), vissen en andere mariene organismen kunnen door microalgen geproduceerde fycotoxines accumuleren. Plantentoxines zijn plantenmetabolieten die als chemische verdediging tegen roofvijanden of insecten dienen. Ze worden bijvoorbeeld teruggevonden in thee en honing.

Meer weten?

In samenwerking met de Europese referentielaboratoria en de Belgische autoriteit voor voedselveiligheid bieden we wetenschappelijke ondersteuning aan de nationale en internationale bevoegde autoriteiten om veilig en gezond voedsel voor iedereen te waarborgen. Daarom zijn we voortdurend bezig met het verbeteren en ontwikkelen van onze analytische vaardigheden en technieken en het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe risico’s via een netwerk van wetenschappelijke samenwerkingen en (inter)nationale onderzoeksprojecten.

Als het Belgisch nationaal referentielaboratorium ontwikkelen en valideren we nieuwe detectiemethoden en controleren we voedsel en diervoeders op de aanwezigheid van mycotoxines, fycotoxines en plantentoxines. We bieden deskundig advies en training aan, waaronder de standaardisatie van officiële analysemethoden op Europees niveau. We ondersteunen controlelaboratoria via de organisatie van bekwaamheidsproeven, de productie van referentiematerialen en de organisatie van workshops en trainingssessies.

Als een actieve partner in het Better Training for Safer Food-initiatief van de Europese Commissie bieden we technische kennis en praktische training over analytische technieken voor mycotoxines. Dit om ontwikkelingslanden te helpen bij veiligheidskwesties met betrekking tot de consumptie en import van levensmiddelen in de EU.

Door bacteriële toxines (voornamelijk enterotoxinetypes) te identificeren, dragen we bij aan de follow-up van voedselintoxicatie gevallen in België die wordt gecoördineerd door referentiecentra voor intoxicaties.

QR code

QR code for this page URL