Voedselcontactmaterialen en additieven

Unitverantwoordelijke: 

Beoordeling en analyse van additieven en voedselcontactmaterialen

Onze unit is een expertisecentrum voor de evaluatie van potentiële risico’s van bekende en opkomende organische verontreinigende stoffen (bv. ftalaten, bisfenol A, intensieve zoetstoffen, …) in voedingsmiddelen, voedselcontactmaterialen en andere consumentenproducten. Deze stoffen kunnen tijdens het productieproces opzettelijk of onopzettelijk aan consumentenproducten worden toegevoegd. De potentiële gezondheidsrisico’s worden beoordeeld door het gevaar van de specifieke stoffen te definiëren en de blootstelling via levensmiddelen te beoordelen. Onze beoordelingen zijn gebaseerd op onderzoek en laboratoriumanalyses met behulp van de meest geavanceerde technieken. Met deze aanpak kunnen de nationale en internationale gezondheidsautoriteiten hun wetgeving aanpassen op basis van concreet en objectief wetenschappelijk bewijs.

Meer weten?

Onze onderzoeks- en analyseactiviteiten zijn gericht op de identificatie van mogelijke gezondheidsbedreigingen en op de blootstellingsevaluatie van voeding aan chemische verontreinigende stoffen (bv. ftalaten), additieven (bv. zoetstoffen), natuurlijke stoffen (bv. steviolglycosiden) en stoffen die migreren uit voedsel, voedselcontactmaterialen en andere consumentenproducten (bv. speelgoed, …). Als gevolg hiervan kan een voorlopige risicobeoordeling worden uitgevoerd voor een grote verscheidenheid aan stoffen. 
Wij zijn ISO 17025-conform voor de evaluatie van de specifieke migratie van veel verschillende stoffen (zoals bisfenol A, primaire aromatische amines, ftalaten, formaldehyde, foto-initiatoren, enz.) en we behoren tot het Europese netwerk van referentielaboratoria voor voedselcontactmaterialen.

Bovendien hebben we een uitgebreide database met meer dan 9000 stoffen ontwikkeld die in voedselcontactmaterialen worden gebruikt. Niettemin is voor duizenden van deze verbindingen de toxiciteit nog niet beoordeeld. Met onze onderzoeksprojecten willen we deze kenniskloof dichten om de potentiële gezondheidsrisico’s van deze niet-geëvalueerde stoffen te beoordelen.

Ten slotte werken we samen met de Belgische (Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ) en Europese (Europese autoriteit voor voedselveiligheid en Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie) autoriteiten om de implementatie van hun respectievelijk volksgezondheidsbeleid te ondersteunen.


 

QR code

QR code for this page URL