Respiratoire virussen

Monitoring van influenzavirus en andere ademhalingsvirussen

We richten ons op onderzoek en laboratoriumbewaking van ademhalingsvirussen die uitbraken, epidemieën of zelfs pandemieën bij de bevolking kunnen veroorzaken. Onze grootste zorg is het influenzavirus, omdat het elke winter een grote epidemie veroorzaakt die 5 tot 15% van de bevolking besmet en elk jaar honderden tot duizenden sterfgevallen tot gevolg heeft. Elke paar decennia (bv. in 1918, 1957, 1968 en 2009) verschijnt een nieuw influenzavirus dat zich snel over de wereld verspreidt en een wereldwijde epidemie veroorzaakt: een zogenaamde ‘pandemie’. Dergelijke pandemieën kunnen verwoestende gevolgen hebben op de volksgezondheid en grote sociaaleconomische ontwrichtingen teweegbrengen.

Respiratoire virussen kunnen zich meestal gemakkelijk verspreiden in de populatie en daardoor grote uitbraken of epidemieën veroorzaken. De meeste van deze virussen veroorzaken relatief milde ziekten, maar sommige kunnen ernstige ziekten of zelfs dodelijke complicaties tot gevolg hebben. Daarom blijven we waakzaam bij een nieuwe crisis of uitbraak, en staan we klaar om in een noodgeval snel laboratoriumondersteuning te bieden aan de overheid.

Meer weten?

Onze dienst herbergt het Nationaal Referentiecentrum voor Influenza. Dit centrum meet de activiteit van influenzavirussen en bepaalt de kenmerken van de circulerende virusstammen in België. Dit stelt ons in staat om aanbevelingen te geven voor de optimale samenstelling van het volgende griepvaccin. We bepalen ook de werkzaamheid van het vaccin en de resistentie van de virussen tegen antivirale middelen.

We nemen actief deel aan het internationale netwerk van griepcentra en zijn een belangrijk onderdeel van het Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS), het European Influenza Surveillance Network (EISN) en het European Reference Laboratory Network for Human Influenza (ERLI-Net) van de WGO.

Om de intensiteit en ernst van de griepactiviteit in België te meten ontvangt ons centrum klinische informatie en stalen van patiënten met griepachtige ziekte van een netwerk van peilhuisartsen en een netwerk van peilziekenhuizen. Deze stalen worden vervolgens getest op influenzavirussen en andere ademhalingsvirussen.

We kunnen alle relevante ademhalingsvirussen detecteren en onze laboratoriumcapaciteit kan continu aangepast worden om nieuwe virussen te detecteren die een bedreiging voor de volksgezondheid vormen. Bij ongewone uitbraken kunnen we ook stalen van exotische en gevaarlijke ademhalingsvirussen, zoals het vogelgriepvirus (H5N1, H7N9, enz.), MERS of SARS-coronavirus testen.

In het kader van onze ‘One Health’ aanpak trachten wij beter te begrijpen hoe vogelgriepvirussen zich kunnen aanpassen aan mensen en mogelijk nieuwe epidemieën veroorzaken. Verscheidene onderzoekslijnen houden zich bezig met de implementatie van next-generation sequencing-technieken voor de diepgaande karakterisering van influenzavirussen, evenals de detectie en karakterisering van nieuwe en niet geïdentificeerde stammen door metagenomische benaderingen.

QR code

QR code for this page URL