Vaccineerbare virusziekten

Monitoring van virusziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen

We concentreren ons op laboratoriumonderzoek en surveillance van virusziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen. Hiervoor werken wij nauw samen met onze collega’s van de dienst ‘Epidemiologie van infectieziekten’. Om de overdracht van een virus te stoppen is een ​​hoge vaccinatiegraad en immunisatie van de bevolking cruciaal. Hoe meer mensen succesvol geïmmuniseerd worden, hoe beter we de ziekte volledig kunnen uitroeien. Een hoge vaccinatiegraad beschermt ook indirect kwetsbare mensen met een verzwakt immuunsysteem — die slecht reageren op vaccins — en die risico lopen op complicaties bij een infectie.

Ons laboratorium richt zich op virussen waarvoor de overheid grootschalige vaccinatieprogramma’s heeft ingevoerd om bepaalde ziektes bij de bevolking onder controle te houden of te elimineren (bijvoorbeeld mazelen en rubella). We ontwikkelen expertise voor de laboratoriumdiagnose van deze virusziekten. We monitoren uitbraken en volgen de verschillende genotypes op die in omloop zijn, zodat we de dynamiek van de virustransmissie beter kunnen begrijpen. We onderzoeken of vaccinstammen nog steeds geschikt zijn om bescherming te bieden tegen de overheersende stammen in circulatie en geven advies om vaccinstammen aan te passen indien nodig. In onze onderzoeksprojecten bestuderen we de werkzaamheid van vaccins en de mechanismen van vaccinfalen.

Meer weten?

Ons team herbergt het Nationaal Referentiecentrum voor mazelen, bof en rubella, het Nationaal Referentiecentrum voor humaan papillomavirus en het Nationaal Referentiecentrum voor hepatitisvirussen.

Als Nationaal Referentiecentrum voor mazelen, bof en rubella helpen we de overheden met het ambitieuze doel om mazelen en rubella in België en Europa te elimineren tegen 2020. Ons laboratorium onderzoekt mogelijke uitbraken van mazelen of rubella en bestudeert de genetische kenmerken van de virussen die deze uitbraken veroorzaken. Wij bieden waardevolle informatie over de bron van een uitbraak en helpen om de infectieketen te traceren. We trachten ook de redenen te achterhalen waarom uitbraken van bof nog steeds kunnen voorkomen bij gevaccineerde adolescenten.

Het Nationaal Referentiecentrum voor humaan papillomavirus (consortium met AML (Algemeen Medisch Labo, Antwerpen) en UZ Gent (Universitair Ziekenhuis Gent)) monitort nauwgezet het effect van vaccinatie van tienermeisjes op de prevalentie van verschillende soorten papillomavirussen bij vrouwen. Bepaalde soorten papillomavirus worden immers beschouwd als de belangrijkste oorzaak van baarmoederhalskanker. We meten ook het voorkomen van verschillende soorten papillomavirussen die betrokken zijn bij andere vormen van kanker, waaronder bepaalde anale, genitale en orale kankers. Wij ontwikkelen technieken om een ​​grote verscheidenheid aan papillomavirussen te detecteren en te karakteriseren.

Als Nationaal Referentiecentrum voor hepatitisvirussen (consortium met Cliniques Universitaires St-Luc) volgen we actief de uitbraken van het hepatitis A virus en bestuderen we de enigmatische epidemiologie van het hepatitis E virus. We voeren testen uit om infectie door hepatitis B, C, D en E virussen te bevestigen en de genetische kenmerken van de isolaten te bepalen. Door middel van genetische sequentiebepaling kunnen we het optreden van resistentie tegen antivirale behandelingen voor hepatitis C virus monitoren en de transmissieketen van dit virus identificeren.

We meten ook de algemene werkzaamheid van vaccinatieprogramma’s. Hiervoor bepalen we het niveau van bescherming (antilichamenniveau) tegen verschillende virussen (mazelen, bof, rubella, HAV, HBV) bij de bevolking. We meten het percentage geïmmuniseerde en niet-geïmmuniseerde mensen op basis van immunologische bloedtests in een steekproef die representatief is voor de Belgische bevolking. Deze grootschalige seroprevalentiestudies geven cruciale informatie over het succes en de mogelijke zwakke punten van nationale immunisatiecampagnes.

QR code

QR code for this page URL