5G-technologie: fact check

Gepubliceerd op: 
maandag, 8 juni 2020
Last updated on 29-9-2020 by Lydie Denis

Onlangs werd in België het nieuwe 5G mobiele netwerk gelanceerd. Deze vijfde generatie draadloze communicatietechnologie roept veel vragen en zorgen op. Samen met het feit dat er tot hiertoe weinig onderzoek werd gedaan naar de gezondheidseffecten van 5G, stootte deze nieuwe technologie al snel op heel wat fake news en complottheorieën.

Waar: gezondheidsrisico’s kunnen worden ingeschat op basis van bestaand onderzoek dat is uitgevoerd naar vergelijkbare frequenties als die van 5G-technologie

De lagere frequenties van 5G (tussen 0,7 en 3,5 GHz) zijn vergelijkbaar met de frequenties van bestaande draadloze communicatienetwerken (tussen 0,9 en 2,4 GHz). De in België gehanteerde blootstellingslimieten voor radiofrequenties beschermen ons al tegen schadelijke effecten op onze gezondheid. Lees dit artikel voor meer informatie

Waar: hogere frequenties worden beschouwd als onderdeel van de optimale werking van het 5G-netwerk (bijvoorbeeld 26 en 66 GHz)

Hogere frequenties hebben maar een kleine penetratiediepte. Er treden an ook mogelijke effecten op in de huid- en ooglagen die op de oppervlakte liggen. Alleen lagere frequenties kunnen dieper liggende weefsels bereiken. De mogelijke effecten van de 5G-straling op deze oppervlaktelagen moeten verder worden onderzocht. Daarnaast is het belangrijk om een duidelijk en betrouwbaar beeld te hebben van de aard en de intensiteit van de 5G-stralingen die deze oppervlakkige lagen bereiken. Aangezien de technologie nieuw is, worden de eerste onderzoeken nog gevoerd. Als er onzekerheid bestaat over de veiligheid voor onze gezondheid, moet het voorzorgsbeginsel worden toegepast.

Niet waar: 5G-technologie doodt vogels

Het gerucht ging dat de installatie van een 5G-antenne eind 2018 in een wijk in Den Haag de dood van vele vogels had veroorzaakt. Op dat moment waren er op die locatie nog geen 5G-technologie uitgevoerd. Dat kan dus niet de oorzaak zijn geweest van de dood van deze vogels. Analyses van de afdeling Veterinair Onderzoek van de Universiteit van Wageningen lieten zien dat deze vogels waarschijnlijk vergiftigd waren.

Niet waar: 5G-technologie en de verspreiding van COVID-19 zijn aan elkaar gelinkt

Anti-5G-activisten staken verschillende 5G-antesses in Engeland en Nederland in brand omdat ze geloven dat 5G-straling een effect heeft gehad op de verspreiding van COVID-19. Een gerucht dat de ronde doet is dat het coronavirus niet per ongeluk verscheen in de Chinese stad Wuhan, gezien het de eerste stad zou zijn met een 5G-netwerk. Deze theorie is onjuist, omdat Wuhan niet de eerste stad is waar een 5G-netwerk werd geïnstalleerd. De technologie was op dat moment al actief in zo’n 50 andere steden. Bovendien is er absoluut geen wetenschappelijke verklaring voor enig effect van 5G-straling op de verspreiding van het coronavirus. Dit nepnieuws kan leiden tot een storing van het mobiele communicatienetwerk, wat bijvoorbeeld de toegang tot hulpdiensten in gevaar kan brengen.

Lees meer over de risico’s en gevaren van elektromagnetische velden

Andere nuttige links: 

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL