Primaire tabs

Maryse Ledent MSc

Wetenschapper

Maryse Ledent heeft een Licentiaat in Lichamelijke Opvoeding (ULiège, 1991). Sinds 2002 is ze actief lid van de Belgian BioElectroMagnetics Group (BBEMG), waarbij ze aanvankelijk gestart is als verantwoordelijke voor de website communicatie (ULiège) en waarbij ze momenteel ook als partner betrokken is bij het onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van elektrische en magnetische 50 Hz velden. Ze is tevens co-coördinatrice van een studie met als doelstelling de ontwikkeling van een blootstellingsprotocol voor het onderzoek naar elektrohypersensiviteit (ExpoComm-project). Maryse is sinds 2017 werkzaam bij het WIV-ISP (voorganger Sciensano).

Werkt in:

Contactformulier

QR code

QR code for this page URL