Over5G - Bijdrage aan de gezondheidsgerelateerde gegevens van het Belgische 5G kennis- en leerplatform

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
september 24, 2021
-
september 23, 2025

In het kort

De uitrol van het 5G-netwerk doet vragen rijzen rond de mogelijke gezondheids- en milieu gevolgen alsook op het gebied van economie, ecologie, gegevensbeveiliging,… Om een duidelijk antwoord te geven op al deze vragen, werd een online 5G kennis- en leerplatform opgezet. Sciensano werkt mee aan de ontwikkeling van gezondheidsgerelateerde inhoud door informatie te rapporteren die in wetenschappelijke tijdschriften is gepubliceerd.

Projectbeschrijving

5G-kennisplatform

Bij de invoering van nieuwe technologieën zoals 5G is de veiligheid en gezondheid van de burgers de eerste prioriteit. Daarom hebben wetenschappelijke instanties de risico’s en mogelijke gezondheidseffecten grondig bestudeerd en geëvalueerd. Maar de uitrol van 5G doet ook vragen rijzen over de gevolgen voor het milieu en op het gebied van economie, ecologie, gegevensbeveiliging, enz. Het is in deze context dat een 5G kennis- en leerplatform online werd gelanceerd. Dit op initiatief van de Federale Regering, de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).

Veiligheid en gezondheid

Sciensano werkt mee aan de ontwikkeling en actualiseert de inhoud met betrekking tot de gezondheid. Wij delen de resultaten van onze eigen werkzaamheden en analyseren kritisch de gegevens die in wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd. 

Duidelijke informatie voor iedereen

Om duidelijke informatie te verstrekken, worden gegevens uit wetenschappelijke tijdschriften verwerkt. Op die manier worden de resultaten van de dier- en volksgezondheid toegankelijker alsook de voordelen en beperkingen van de gebruikte methodologieën. 

Daarnaast geeft Sciensano antwoorden op gezondheidsgerelateerde vragen afkomstig van overheden en burgers in het kader van het 5G-platform. Op termijn zal ook een FAQ met meest gestelde vragen worden ontwikkeld.
 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Nathalie Dumont
Jimmy Smedt

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL