NextGEM - Next Generation Integrated Sensing and Analytical System for Monitoring and Assessing Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure and Health

Last updated on 14-3-2023 by Lieke Vervoort
Projectduur:
juli 1, 2023
-
juni 30, 2027

In het kort

Het NextGEM-project beoogt het garanderen van de veiligheid van de Europese burgers bij het gebruik van bestaande en toekomstige telecommunicatietechnologieën op basis van elektromagnetische velden (EMV). Hiervoor genereren we relevante kennis om passende controlemaatregelen te kunnen bepalen voor de blootstelling aan EMV in residentiële, openbare en professionele omgevingen en door een risicoanalyse uit te voeren op basis van laboratoriumexperimenten. 

Projectbeschrijving

Opkomende technologieën op basis van radiofrequente elektromagnetische velden (EMV, 100 kHz-300 GHz), in het bijzonder in de telecommunicatie, zijn van groot belang voor de Europese levensstijl. Er is echter steeds meer belangstelling voor de mogelijke negatieve effecten ervan op de menselijke gezondheid en het milieu, die mogelijk worden verergerd wanneer verschillende soorten EMV-signalen worden samengevoegd. In deze context werken NextGEM en drie andere consortia, met de steun van Horizon Europa, samen om de veiligheid van de Europese burgers te waarborgen wanneer ze bestaande en toekomstige telecommunicatietechnologieën op basis van elektromagnetische velden gebruiken.

Het NextGEM project bestaat uit een consortium van 20 partners uit Griekenland, Italië, Spanje, Cyprus, Hongarije, Zweden, Nederland, Zwitserland, Duitsland, Israël en België. De onderzoeksdoelen van NextGEM zijn

  1. meting en modellering van RF-EMV’s met passende blootstellingsschema’s; 
  2. beoordeling van gezondheidseffecten door in-vitrostudies en menselijk onderzoek; 
  3. risicobeoordeling, waarbij de resultaten van de onderzoeken worden gecombineerd.

In het kader van NextGEM voert Sciensano in-vitrostudies en menselijk onderzoek uit naar blootstelling aan EMV en co-blootstellingen met behulp van verschillende cellulaire en moleculaire technieken. De kwaliteit van de experimenten wordt gewaarborgd door de gezamenlijke ontwikkeling van gevalideerde standard operating procedures (SOP’s) door de partnerteams en door de onafhankelijke replicatie van de experimenten.

Resultaten


 

Partners

Financierder

QR code

QR code for this page URL