5GINC - Observatie van fysiologische reacties tijdens gecontroleerde blootstelling aan een 5G-signaal bij onderzoek naar elektromagnetische overgevoeligheid

Last updated on 8-2-2024 by Lieke Vervoort
Projectduur:
januari 1, 2024
-
december 31, 2024

In het kort

Het project 5GINC streeft naar het verbeteren van de kennis over elektromagnetische overgevoeligheid (ElectroHyperSensitivity of EHS in het Engels) in de context van blootstelling aan een 5G-signaal. EHS betreft personen die niet-specifieke symptomen toeschrijven aan de blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV’s), in afwezigheid van een andere onderliggende pathologie die deze symptomen verklaart. In voorgaande projecten, ExpoComm en ENVI-EHS, werden vrijwilligers blootgesteld aan verschillende EMV-bronnen (2G-4G, wifi, enz.). De resultaten toonden geen verband aan tussen blootstellingsperceptie en het al dan niet ingeschakeld zijn van het blootstellingssysteem. In 5GINC bestuderen we het verband tussen blootstelling aan EMV (een 5G-signaal) en symptomen, op basis van objectieve metingen van huidreacties in de blootgestelde zone, en bestuderen we mutaties in een gen die mogelijk leiden tot hogere gevoeligheid voor omgevingsagentia.

Projectbeschrijving

Het mobiele communicatienetwerk op basis van 5G-technologie wordt momenteel wereldwijd uitgerold. Dat netwerk is voornamelijk gebaseerd op twee frequentiebanden, namelijk de lagere frequenties tussen 0,7 en 3,6 GHz (FR1-banden) en de hogere frequenties boven 24,25 GHz (FR2-banden). De FR1-banden liggen dicht bij de frequenties die momenteel gebruikt worden in 2G-4G-technologieën. FR1-frequenties worden momenteel gebruikt in Europa, ook in België. Anderzijds worden FR2-frequenties in België momenteel niet gebruikt voor het grote publiek. Om de kennis te verbeteren over de mogelijke gezondheidseffecten wanneer deze FR2-frequenties op grote schaal worden gebruikt, wordt momenteel gewerkt aan een beoordeling van het potentiële risico (zie ook het burgerinformatieplatform Over5G).

In 5GINC stellen we mensen bloot aan een FR2-signaal, van het type dat de komende jaren in België kan worden gebruikt, op een niet-thermisch niveau. Aangezien de energie van deze FR2-golven geabsorbeerd wordt in de oppervlakkige weefsels van de huid, beoogt dit project om vooral te werken met mensen die EHS zeggen te hebben en huidsymptomen beschrijven, zoals rode huid, tintelingen of jeuk, wanneer ze worden blootgesteld aan EMV’s. We zullen de resultaten vergelijken met die van personen met EHS die geen dergelijke symptomen melden en met die van personen zonder EHS

We onderzoeken het mogelijke verband tussen de symptomen die personen met EHS melden (in het bijzonder huidklachten) en het 5G-signaal, en de effecten van dat signaal op meetbare parameters, met als doel de beperkingen weg te nemen van het werken met persoonlijke percepties. We onderzoeken ook mutaties in een gen die personen in Europa vatbaar maken voor het vroege optreden en de ernstige en aanhoudende ontwikkeling van atopische dermatitis, evenals de vorm van astma die in verband is gebracht met atopische dermatitis.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Catherine Bouland
Jonathan White
Benjamin Vatovez

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL