BBEMG - Belgian Bioelectromagnetics Group

Last updated on 7-11-2023 by Maryse Ledent
Projectduur:
juli 1, 2021
-
juni 30, 2025

In het kort

De Belgische BioElectroMagnetics group (BBEMG) is een consortium van onderzoeksgroepen uit verschillende Belgische universiteiten of onderzoeksinstellingen die onderzoek uitvoeren naar magnetische velden, zoals elektriciteitsleidingen. Onze bijdrage aan dit project van 2021-2025 omvat een cytogenetische biomonitoring bij de inwoners van Brussel (in samenwerking met onze partners van ULB-ESP), als aanvulling op de cytogenetische biomonitoring die tijdens de voorgaande periode 2017-2021 bij beroepsmatig blootgestelde personen werd uitgevoerd. Een cytogenetische biomonitoring houdt in dat het genetische materiaal van cellen wordt geanalyseerd op veranderingen die kunnen zijn veroorzaakt door blootstelling aan een stof die het genetische materiaal van een levend organisme, zoals DNA, kan beschadigen of wijzigen. Daarnaast evalueert Sciensano de mogelijkheid om een epidemiologische studie uit te voeren over leukemie en degeneratieve ziekten (Alzheimer, Parkinson) in verband met de blootstelling aan elektromagnetische velden van 50 Hz in België. Wij organiseren ook een risicoperceptiestudie onder de Belgische landbouwersgemeenschap.

Projectbeschrijving

Tijdens de vorige periode 2017-2021 van het BBEMG-contracthebben we cytogenetische biomonitoring uitgevoerd op een steekproef van werknemers in de elektriciteitssector. In het nieuwe project 2021-2025 voeren we dezelfde cytogenetische testen uit bij de inwoners van Brussel (in samenwerking met onze partners van ULB-ESP). Deze cytogenetische biomonitoring omvat het gebruik van specifieke laboratoriumtesten op cellulair niveau, namelijk de komeettest en de micronucleustest, om de potentiële cytogenetische schade in de bloedcellen van de aan meer of minder dan 50 Hz blootgestelde inwoners te beoordelen. Daarnaast voert Sciensano een haalbaarheidsstudie uit voor een epidemiologische studie in België om de risico’s te beoordelen op het ontwikkelen van kinderleukemie of de ziekte van Alzheimer door blootstelling aan magnetische velden van 50 Hz. In samenwerking met UGent en HoGent ontwikkelen we ook een enquête bij landbouwers en veehouders in België om de huidige situatie met betrekking tot elektromagnetische velden, gewassen en dieren te beoordelen. De resultaten van deze eerste enquête zullen worden gebruikt om onze kennis over dit onderwerp verder te verdiepen. Afhankelijk van de vraag zullen we ook deelnemen aan informatiesessies voor het grote publiek. Wij zijn ook betrokken bij de activiteiten van de Belgische Gezondheidsraad (afdeling niet-ioniserende straling).

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

M. Hinsenkamp
J-F. Collard
C. Bouland
A. Salmon
L. Braekman
E. De Waegeneer
J. Latré
S. Landschoot
K. Dewitte
C. Geuzaine
V. Beauvois
O. Bruyère
C. Brabant

Financierder

QR code

QR code for this page URL