Antibioticaresistentie en -consumptie in België blijft stabiel

Gepubliceerd op: 
maandag, 18 november 2019
Last updated on 18-11-2019 by Lieke Vervoort

Op 18 november is het European Antibiotic Awareness Day, een dag waarop een verstandig gebruik van antibiotica in de verf wordt gezet. De European Antibiotic Awareness Day wordt gecoördineerd door het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding, waarvoor Sciensano de antibioticaresistentie en –consumptie voor België in het oog houdt.

Het verbruik van antibiotica in België afgeleverd in de openbare apotheken en in ziekenhuizen blijft  stabiel doorheen de tijd, met een licht dalende evolutie in de laatste jaren. In de openbare apotheken is het antibioticaverbruik hoger dan in sommige buurlanden (Nederland en Duitsland). Voor ziekenhuizen is vooral de grote variatie in antibioticaverbruik tussen de ziekenhuizen opvallend.

In het geval van ongepast gebruik of overgebruik van antibiotica kunnen bacteriën hiertegen weerstand ontwikkelen, zodat ze niet langer gedood kunnen worden door deze antibiotica.

De mate van antibioticaresistentie hangt af van de specifieke bacterie en het antibioticum dat bekeken wordt. Over het algemeen blijft het niveau van antibioticaresistentie in België stabiel doorheen de tijd. We zien een daling voor Staphylococcus aureus (de meest gekende ziekenhuisbacterie), maar voor sommige andere bacteriën is het niveau van antibioticaresistentie hoog. Antibioticaresistentie blijft dus een belangrijke bedreiging voor de gezondheidszorg.

Er is een link tussen het niveau van antibioticaverbruik en het niveau van antibioticaresistentie van bacteriën. Europese resultaten tonen aan dat inspanningen op vlak van antibiotica stewardship en infectiepreventie en -controle in de laatste jaren het ontstaan en verspreiden van resistente bacteriën hebben afgeremd (eerder dan doen afnemen). Deze inspanningen moeten verder aangemoedigd en gepromoot worden.

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL