AMR-human - Antibiotica en resistentie

Last updated on 5-9-2019 by Lieke Vervoort
januari 1, 1960
Project with no end date

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

In het kort

Ons team volgt van nabij de antibioticaresistentie van een representatief aantal bacteriën onder surveillance in onze nationale referentiecentra (NRC), onderzoekt de genetische mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de antibioticaresistentie en coördineert de kwaliteitscontrole van therapeutische bacteriofagen.

Projectsamenvatting

We stellen de bacteriën bloot aan een reeks antibiotica om de moleculen te identificeren die hun werkzaamheid behouden. De resultaten worden opgenomen in jaarrapporten en wetenschappelijke publicaties en dienen als basis voor therapeutische aanbevelingen van verschillende gezondheidsinstanties.

Tegelijkertijd ontrafelen we de genetische mechanismen achter deze resistenties om onze kennis aan te scherpen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan de resistentie tegen geneesmiddelen bij bacteriën die in België circuleren.

Wij nemen ook deel aan (inter)nationale projecten die gericht zijn op de surveillance van antibioticaresistentie, de ontwikkeling van nieuwe diagnostische methoden en het implementeren van geavanceerde technologieën.

Sinds 2018 coördineren we ook de kwaliteitscontrole van therapeutische bacteriofagen die in magistrale bereidingen worden gebruikt.

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL