Bewoners van woonzorgcentra die geen COVID-19-infectie doormaakten, zijn mogelijks gebaat bij een 3de vaccindosis

Gepubliceerd op: 
woensdag, 9 juni 2021
Last updated on 10-6-2021 by Marinka Vangenck

Zowel de bewoners als personeelsleden van woonzorgcentra maken antistoffen aan tegen het coronavirus na vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin. De hoeveelheid antistoffen is echter beduidend hoger bij personen die voor de vaccinatie een COVID-19-infectie doormaakten. Bewoners die geen COVID-19-infectie opliepen, maken de laagste hoeveelheden antistoffen aan na twee dosissen. Zij zijn dus mogelijks gebaat bij een 3de prik. Dat blijkt uit de PICOV-VAC-studie die vanaf januari 2021, aan de start van de vaccinatiecampagne, werd uitgevoerd in 2 Belgische woonzorgcentra.

Tijdens de studie gebeurde er op verschillende tijdstippen na vaccinatie een bloedafname bij de bewoners en het personeel van 2 woonzorgcentra om de aanmaak van antistoffen tegen het coronavirus op te volgen. De helft van de deelnemers maakte voor hun vaccinatie een COVID-19-infectie door, de andere helft niet.

De studie toont aan dat:

  • alle deelnemers, jong en oud, antistoffen aanmaken tegen het coronavirus na het toedienen van twee dosissen van het BioNTech/Pfizer-vaccin
  • de hoeveelheid antistoffen na vaccinatie hoger is bij personen die voor de vaccinatie een COVID-19-infectie doormaakten
  • de bewoners van woonzorgcentra die voorafgaand aan de vaccinatie geen COVID-19-infectie doormaakten, de laagste hoeveelheden antistoffen aanmaken na twee dosissen
  • zowel de bewoners als het personeel die eerder een COVID-19-infectie doormaakten al hoge hoeveelheden antistoffen aanmaken na één vaccindosis.

De onderzoeksresultaten ondersteunen alvast het belang van het toedienen van twee dosissen van het BioNTech/Pfizer-vaccin aan personen die niet eerder een COVID-19-infectie opliepen. De resultaten kunnen ook aanleiding geven tot het toedienen van een derde vaccindosis aan de bewoners van woonzorgcentra die nog geen infectie doormaakten. Deze groep vertoont namelijk de laagste hoeveelheden antistoffen tegen het coronavirus na twee dosissen. Tegelijkertijd bieden de onderzoeksresultaten de mogelijkheid om een tweede prik achterwege te laten wanneer iemand al een COVID-19-infectie doormaakte. Deze groep reageert immers al sterk na één prik met het BioNTech/Pfizer-vaccin. 

De onderzoekers voegen wel een belangrijke kanttekening toe. Hoewel de hoeveelheid antistoffen meestal bepaalt hoe goed we beschermd zijn tegen een bepaalde infectie, spelen ook andere factoren een rol in de opbouw van immuniteit.

De PICOV-VAC-studie werd uitgevoerd door Sciensano, ULB, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, ULiège en Mensura. Zij willen de deelnemende bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra van harte bedanken voor hun medewerking aan deze studie. 

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL