COVID-19-infecties en -hospitalisaties komen beperkt voor na volledige vaccinatie

Gepubliceerd op: 
woensdag, 18 augustus 2021
Last updated on 18-8-2021 by Marinka Vangenck

Sinds het begin van de COVID-19-vaccinatiecampagne volgt Sciensano het optreden van infecties die zich voordoen bij volledig gevaccineerde personen, oftewel “doorbraakinfecties”, van dichtbij op. Op een totaal van 6.232.320 volledig geïmmuniseerde personen liep slechts 0,20% een COVID-19-infectie op. Verder blijkt dat van de in totaal 19.723 COVID-19-patiënten die werden opgenomen in het ziekenhuis sinds 1 januari 2021, er slechts 2,1% volledig geïmmuniseerd was. Deze resultaten vormen een belangrijke aanwijzing voor de effectiviteit van de COVID-19-vaccins in België.

Doorbraakinfecties bij de algemene bevolking

Personen die ten minste 14 dagen volledig gevaccineerd zijn, worden als volledig geïmmuniseerd beschouwd. Sciensano volgt bij deze personen nauwlettend het voorkomen van doorbraakinfecties op door de databanken van Vaccinnet+ en de COVID-19-testresultaten aan elkaar te koppelen.

Op 8 augustus 2021 konden we 6.232.320 Belgische inwoners als volledig geïmmuniseerd beschouwen. Binnen deze groep, kon Sciensano 12.332 doorbraakinfecties identificeren. Dit betekent dat slechts 0,20% van de volledig geïmmuniseerde personen, positief hebben getest op COVID-19. Het risico op een infectie was tussen 2 augustus 2021 en 8 augustus 2021 verminderd met 80,6% bij volledig geïmmuniseerde personen in vergelijking met niet-gevaccineerde personen. Dit toont duidelijk aan dat volledig geïmmuniseerde personen veel minder vatbaar zijn voor een COVID-19-infectie.

Doorbraakinfecties bij gehospitaliseerde COVID-19-patiënten

Door de Vaccinnet+-gegevens te koppelen aan die van de klinische ziekenhuissurveillance van COVID-19-patiënten, bleek dat van de in totaal 19.723 geregistreerde patiënten die tussen 1 januari 2021 en 8 augustus 2021 werden opgenomen in het ziekenhuis voor COVID-19, er 2,1% (416) volledig geïmmuniseerd was. Van de gehospitaliseerde patiënten was 6,4% (1267) gedeeltelijk geïmmuniseerd (≥14 dagen na de 1ste dosis en <14 dagen na de 2de dosis). Het is echter belangrijk om te preciseren dat een groot deel van de bevolking nog niet (volledig) gevaccineerd was tijdens de eerste helft van 2021. Het aantal volledig geïmmuniseerde ziekenhuispatiënten kan in de komende periode dus nog toenemen naarmate een steeds groter deel van de bevolking volledig gevaccineerd zal zijn.

Als we kijken naar het profiel van de gehospitaliseerde covidpatiënten met een doorbraakinfectie, dan zien we dat zij ouder zijn, vaker uit een woonzorgcentrum komen en vaker onderliggende aandoeningen hebben in vergelijking met de niet-gevaccineerde ziekenhuispatiënten met COVID-19. De helft van de ziekenhuispatiënten met een doorbraakinfectie is ouder dan 82 jaar, voor de niet-gevaccineerde ziekenhuispatiënten is dat 64 jaar. 49% van de ziekenhuispatiënten met een doorbraakinfectie komt uit een woonzorgcentrum, bij de niet-gevaccineerde ziekenhuispatiënten is dat 3,8%. 92,5% van de ziekenhuispatiënten met een doorbraakinfectie heeft onderliggende aandoeningen, tegenover 75,2% van de niet-gevaccineerde ziekenhuispatiënten. Deze resultaten zijn vermoedelijk een reflectie van de uitrol van de vaccinatiecampagne, waarbij de bewoners van woonzorgcentra en personen met onderliggende aandoeningen prioritair aan bod kwamen. Zij zijn dus oververtegenwoordigd in de groep volledig geïmmuniseerde patiënten. 

Het ontslagformulier is beschikbaar voor 319 van de 416 gedetecteerde doorbraakinfecties bij gehospitaliseerde COVID-19-patiënten. Op basis daarvan, stellen we vast dat 7,5% van de volledig geïmmuniseerde ziekenhuispatiënten werd overgebracht naar intensieve zorgen en 17,2% is overleden.      

Aanvullende analyses

Er zijn beperkingen verbonden aan de analyse. Deze tussentijdse resultaten houden nog geen rekening met de uitrol van de vaccinatiecampagne (bv. prioritaire groepen), de impact van de veranderende epidemie (bv. de lagere viruscirculatie tijdens de afgelopen maanden en de opkomst van nieuwe varianten) en het vaccinatietijdstip (bv. een langere risicoblootstelling of een mogelijk afnemende immuniteit).

Sciensano volgt doorbraakinfecties verder van nabij op en voert bijkomende analyses uit om de potentiële risicofactoren van deze infecties en vooral van een ernstig ziekteverloop te identificeren.

Lees alle tussentijdse resultaten in het rapport (enkel beschikbaar in het Engels).

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL