COVID-19-vaccins blijven beschermen tegen ziekenhuisopname door omikronvariant

Gepubliceerd op: 
donderdag, 26 mei 2022
Last updated on 7-9-2022 by Cassandre Dugailliez

De COVID-19-vaccins die in de Belgische vaccinatiecampagne zijn gebruikt, bieden een goede bescherming tegen een ziekenhuisopname bij een COVID-19-infectie door de omikronvariant, en een lagere bescherming tegen een symptomatische infectie. Hoewel de bescherming enkele maanden na vaccinatie afneemt, stijgt de bescherming tegen een ziekenhuisopname tot 87% na een boostervaccin. Dit blijkt uit de resultaten van een recente studie van Sciensano.

Wanneer volwassen personen een primair vaccinatieschema hebben ontvangen, dan beschermt vaccinatie voor 37% tegen een symptomatische infectie en voor 59% tegen hospitalisatie. Deze effectiviteit werd gemeten tijdens de periode januari-april 2022, waarin de omikronvariant dominant was. Wanneer personen ook nog een boosterdosis hebben ontvangen, dan is deze bescherming hoger; namelijk respectievelijk 52% en 87%. Er is na verloop van tijd een afname in deze bescherming te zien, hoewel personen die een booster ontvangen hebben na ongeveer zes maanden nog steeds beschermd worden tegen een symptomatische infectie (27%) en tegen hospitalisatie (67%).

Daarnaast laat dezelfde studie zien dat personen die naast vaccinatie ook een eerdere COVID-19-infectie hebben doorgemaakt, nog beter beschermd zijn tegen een symptomatische infectie dan gevaccineerde personen zonder voorgaande infectie. Deze hybride immuniteit (verkregen door de combinatie van een eerdere infectie en vaccinatie) neemt in de loop van de tijd ook minder snel af dan de bescherming die enkel door vaccinatie wordt verkregen. Dit fenomeen wordt nog versterkt wanneer personen die een eerdere COVID-19-infectie hebben doorgemaakt ook een boosterdosis hebben gekregen. Eerdere infecties die recenter hebben plaatsgevonden (na midden 2021) bieden een betere bescherming tegen een nieuwe COVID-19-infectie dan infecties die langer geleden hebben plaatsgevonden (vóór midden 2021).

Raadpleeg de resultaten van de studie op het online platform medRxiv (enkel beschikbaar in het Engels).

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL