Diabetes, hoge bloeddruk en te hoge cholesterol: onderschatte gezondheidsproblemen

Gepubliceerd op: 
woensdag, 20 november 2019
Last updated on 3-12-2019 by Lydie Denis

1 op de 10 personen heeft diabetes en 1 op de 3 personen met diabetes is niet op de hoogte van deze ziekte. Dat blijkt uit het eerste Belgisch gezondheidsonderzoek van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Gezondheidsproblemen die bij aanvang weinig of geen symptomen vertonen, worden door de Belgische bevolking onderschat. Een gezonde leefstijl en een preventief medisch onderzoek door de huisarts vanaf de leeftijd van 40 jaar kunnen een verschil maken.

Veel belgen zijn er niet van op de hoogte dat ze een belangrijk gezondheidsprobleem hebben

Uit het Belgisch gezondheidsonderzoek (ga naar de laatste paragraaf om te ontdekken hoe een dergelijke enquête in zijn werk gaat) blijkt het volgende:

  • 1 op de 10 volwassenen heeft diabetes en 1 op de 3 personen met diabetes weet niet dat hij aan de ziekte lijdt.
  • 1 op de 5 volwassenen heeft een hoge bloeddruk en meer dan de helft van de personen met dit probleem lijkt hiervan niet op de hoogte te zijn.
  • Slechts 1 op de 3 personen met een hoog cholesterolgehalte in het bloed of behandeld met cholesterolverlagende middelen rapporteert effectief te veel cholesterol te hebben.
  • 55 % van de bevolking heeft overgewicht, 21 % is obees en 39 % heeft een te grote buikomtrek. Deze cijfers, gebaseerd op metingen die zijn verricht tijdens het gezondheidsonderzoek, liggen hoger dan de waarden berekend op basis van het gewicht en de lengte die de personen zelf hebben meegedeeld.

Ons gezondheidsonderzoek toont aan dat veel Belgen niet op de hoogte zijn van de gezondheidsrisico’s die zij lopen. Bij aanvang gaan de problemen gepaard met weinig of geen symptomen maar op lange termijn zijn de gevolgen ernstig. Dit is het geval voor hoge bloeddruk, hoge cholesterol en diabetes”, meldt Johan Van der Heyden, wetenschapper bij Sciensano. “Het aantal personen met overgewicht en obesitas, andere risicofactoren voor de gezondheid, wordt bovendien onderschat in enquêtes op basis van informatie die door de bevraagde personen zelf is meegedeeld omdat deze hun gewicht onderschatten en hun lengte overschatten.”

De nieuwe gegevens vullen de resultaten van de Gezondheidsenquête 2018 aan, onder andere over de leefstijl en preventieve praktijken, en onderstrepen de verschillen tussen de gezondheidsproblemen gerapporteerd door de personen zelf en die waargenomen tijdens een medisch onderzoek. Sciensano stelt vast dat veel medische problemen niet bekend zijn. 

Eenvoudige gewoonten

Om de bovenstaande gezondheidsproblemen en hun gevolgen op lange termijn te voorkomen, is het raadzaam om:

  • gezond en gevarieerd te eten
  • voldoende te bewegen
  • niet te roken
  • alcohol te matigen

Iedereen moet zich bewust zijn van de reële risico’s van dergelijke gezondheidsproblemen. Om de risico’s in een vroeg stadium te identificeren, wordt vanaf de leeftijd van 40 jaar een preventief medisch onderzoek bij de huisarts aanbevolen.

Nieuwe metingen door middel van medisch onderzoek

De informatie van de Gezondheidsenquête 2018 werd aangevuld met objectieve metingen door middel van een medisch onderzoek. De deelnemers werden gemeten en gewogen. Ook hun bloeddruk, cholesterolgehalte en bloedsuikerspiegel werd gecontroleerd. “De enquête biedt een grote toegevoegde waarde. Zij toont aan dat het nuttig is om objectieve gegevens over de algemene bevolking te verzamelen, maar wijst ook op het belang om bepaalde parameters te laten controleren ondanks de afwezigheid van symptomen. De resultaten zijn representatief voor de hele bevolking en de verzamelde sociaal-demografische gegevens bieden de gelegenheid om de risicogroepen te identificeren”, vervolgt Johan Van der Heyden.

Het is de eerste keer dat dergelijke cijfers beschikbaar zijn voor België. Zij maken preciezere ramingen van de omvang van de diabetes- en de obesitasepidemie mogelijk. Bovendien tonen zij aan dat tal van personen lijden aan hoge bloeddruk en een hoge cholesterol zonder dat zij zich ervan bewust zijn. Johan Van der Heyden voegt hier nog aan toe dat “bepaalde resultaten verrassend lijken, zoals de vaststelling dat 13 % van de mannen tussen 18 en 39 jaar een risico lopen door een te hoge cholesterol”.

Dankzij de resultaten van deze studie hoopt Sciensano de Belgen aan te moedigen om hun gezondheid op peil te houden en een huisarts te raadplegen om de ontwikkeling van ernstige problemen op lange termijn te voorkomen.

Raadpleeg het volledige rapport van het gezondheidsonderzoek 2018

 

QR code

QR code for this page URL