Elektrosensitiviteit en lockdown: neem deel aan de online-enquête

Gepubliceerd op: 
vrijdag, 26 februari 2021
Last updated on 17-6-2021 by Lydie Denis

Dit onderzoek is gesloten. Indien u meer wil weten over onze lopende onderzoeken naar elektrohypersensitiviteit kan u ons contacteren.

In het kader van de COVID-19-crisis en de ermee gepaard gaande lockdowns bundelen Sciensano en het ISSeP hun krachten voor de opvolging van de evolutie van de overgevoeligheid van de Belgische bevolking voor elektromagnetische straling. De online-enquête invullen duurt nauwelijks een 10-tal minuten.

Wat is elektrosensitiviteit?

Steeds meer mensen hebben gezondheidsproblemen die zij toeschrijven aan elektromagnetische velden (bv. antenne, tv, beeldscherm, gsm, wifi): hoofdpijn, buikpijn, slaapstoornissen, stress enz. Dit wordt elektrosensitiviteit genoemd. Op dit moment is er echter geen enkele wetenschappelijke studie die een verband tussen die symptomen en de blootstelling aan elektromagnetische velden aantoont. Het onderzoek op dit gebied wordt dus voortgezet.

Vul de enquête in!

De enquête wordt door het ISSeP (Institut Scientifique de Service Public) en Sciensano uitgevoerd. Het is de bedoeling om de evolutie van de overgevoeligheid voor elektromagnetische straling te volgen naar aanleiding van de veranderde levensstijl van de bevolking door een totale lockdown en een gedeeltelijke lockdown met een geleidelijke hervatting van de activiteiten.

Dit is de tweede enquête over het onderwerp. De antwoorden op de vragenlijst zullen een vergelijking mogelijk maken en de gelegenheid bieden om na te gaan in welke mate de omstandigheden van de lockdown en de aanpassing van onze levensstijl gevolgen hebben of hebben gehad voor al dan niet elektrosensitieve personen. Dit is de tweede enquête over het onderwerp. Over enkele maanden wordt de enquête herhaald om de evolutie in functie van de eventuele veranderingen in ons elektromagnetisch landschap te volgen.

Deze anonieme vragenlijst kan tot 18 maart 2021 worden ingevuld door iedereen die ouder is dan 18 jaar en in België woont.

 

Het gezondheidsinstituut Sciensano bestudeert de effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid.

QR code

QR code for this page URL