Sciensano & Elektromagnetische velden (incl. ioniserende en niet-ioniserende)

Last updated on 29-5-2019 by Admin Drupal

De alomtegenwoordigheid van elektrische toestellen in ons dagelijks leven vormt een bron van ongerustheid. Tot de dag van vandaag is er nog geen enkele wetenschappelijke studie verschenen die aantoont dat niet-ioniserende elektromagnetische velden schadelijk zijn. Er zijn een paar studies die statistische correlaties hebben ontdekt, maar het is niet bewezen dat er een oorzakelijk verband is. Bij twijfel moet het voorzorgsbeginsel worden toegepast.

Wat doet Sciensano?

Sciensano is lid van de Hoge Gezondheidsraad en geeft advies over de risico’s verbonden met mobiele communicatie en andere types van niet-ioniserende stralen, in het bijzonder over radiofrequenties.

Consortium BBEMG

Het Risico- en gezondheidsimpactevaluatie laboratorium van Sciensano maakt deel uit van het nationaal en internationaal gerenommeerde onderzoeksconsortium Belgian Bio Electro Magnetics Group (BBEMG) en werkt hierin samen met 4 universiteiten aan het onderzoek naar extreem lage frequenties.

Een van de onderzoeksterreinen van het consortium BBEMG is de blootstelling aan magnetische velden en het mogelijk verhoogde risico op de ontwikkeling van Alzheimer.

Studies over gsm-golven

De verschillende studies die Sciensano tot nu toe heeft uitgevoerd, hebben niet aangetoond dat gsm-golven schadelijk zijn voor de gezondheid. De wetenschappelijke wereld heeft hierover nog steeds geen consensus bereikt.

Maar Sciensano blijft voorzichtig: hoewel er momenteel nog geen onweerlegbaar bewijs is dat het gebruik van een gsm gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor de hersenactiviteit, blijft de twijfel bestaan en moet het onderzoek worden voortgezet en de verschillende standpunten met elkaar worden vergeleken.

De experts van Sciensano worden geconsulteerd door universiteiten, besturen en overheden en ze stellen adviezen op. Ze nemen ook deel aan vergaderingen van internationale organisaties die erkend zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

Studies over de risico’s op Alzheimer

Sciensano voert op dit moment een in-vitro- (laboratorium-)onderzoek uit om een eventueel verband op te sporen tussen de ziekte van Alzheimer en elektromagnetische stralen.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp