Geen griepepidemie in het land

Gepubliceerd op: 
donderdag, 23 december 2021
Last updated on 23-12-2021 by Wesley Van Dessel

Op dit moment circuleert het griepvirus amper in ons land. De raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten zijn momenteel vooral te wijten aan COVID-19 en aan gewone verkoudheidsvirussen. Het influenzavirus dat griep veroorzaakt werd de voorbije weken maar af en toe teruggevonden. 

Tot die conclusie komt Sciensano op basis van de info die het wekelijks ontvangt van het netwerk van peilartsen, peillaboratoria en peilziekenhuizen. Zij melden onder andere het aantal consultaties voor griepklachten of influenza-like-illness (koorts en hoest of kortademigheid) en het aantal positieve grieptesten.  

Griep in België

Verleden week consulteerden 143/100.000 mensen hun dokter voor griepachtige klachten, maar de symptomen van griep en COVID-19 zijn klinisch niet van elkaar te onderscheiden. Daarom kunnen we ook deze winter dit criterium niet zomaar gebruiken als een graadmeter voor de aanwezigheid van de griep in ons land. We baseren ons daarom op labotesten op stalen die zijn afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten. 

Dit najaar werd het griepvirus nog maar sporadisch aangetroffen. In de steekproeven van de peillaboratoria testten 20 stalen positief voor influenzavirus, in die van de huisartsen 1 staal en in die van de peilziekenhuizen geen enkel.

Omwille van die enkele gedetecteerde griepvirussen spreken we sinds 2 weken over een ‘sporadische verspreiding’ in ons land. We zien echter dat influenza op dit moment al wijdverspreid is in Noord- en Oost-Europa, en in zekere mate ook al in enkele regio’s in Frankrijk. We moeten dus waakzaam blijven en ons erop voorbereiden dat we over enkele weken mogelijk ook bij ons een verhoogde griepactiviteit of een griepepidemie kunnen krijgen.

influenza map Europe week 49 2021

Krijgen we deze winter een zwaardere griepepidemie?

Of we deze winter een zwaardere griepepidemie krijgen, is moeilijk te voorspellen. Enerzijds gelden er door de COVID-19 situatie strengere maatregelen (o.a. afstand en mondmaskers) dan in normale winters. Anderzijds is een griepepidemie verleden winter uitgebleven. Dat betekent dat de bevolking momenteel mogelijk wat vatbaarder is voor het griepvirus. Daardoor is het niet uitgesloten dat we deze winter te maken krijgen met een behoorlijke griepgolf. Met een griepvaccin kan je die bescherming op een eenvoudige manier weer opkrikken. Daarom raden we zeker de mensen die behoren tot een risicogroep aan om zich te laten vaccineren.

Om een opstoot van de griep in ons land snel te detecteren heeft Sciensano de gebruikelijke griepsurveillancesystemen al versterkt: de huisartsen van het peilnetwerk nemen vaker stalen af om te laten onderzoeken op griepvirussen, en een aantal ziekenhuizen van het peilnetwerk voor ernstige en acute luchtweginfecties zijn vroeger dan gewoonlijk gestart met de griepmonitoring. Ze zullen daarmee doorgaan tot het einde van de winter.

We beseffen dat de zorgverleners die meewerken aan de griepsurveillance in de huidige COVID-tijden in zeer moeilijke omstandigheden moeten werken. Vanuit Sciensano willen we daarom graag benadrukken dat we hen bijzonder erkentelijk zijn voor hun inspanningen.

Meer info?

 

De risicogroepen, zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad (advies nr 9625 over het griepseizoen 2021-22) zijn:

Personen met een risico op complicaties:

  • Iedereen vanaf 65 jaar
  • Alle patiënten vanaf de leeftijd van zes maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, metabole aandoeningen (inclusief diabetes), een BMI hoger dan 35, neuromusculaire aandoeningen of immuniteitsstoornissen
  • Personen die in een instelling verblijven
  • Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
  • Kinderen van zes maanden tot achttien jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

Mensen actief in de zorgsector

Mensen die onder één dak wonen met risicopatiënten uit de eerste groep en met kinderen jonger dan zes maanden

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL