Griepbulletin 06/02/2019 - Griepepidemie officieel ingeluid

Gepubliceerd op: 
woensdag, 6 februari 2019
Last updated on 2-5-2019 by Admin Drupal

Tussen 28 januari en 3 februari 2019 hebben 365 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor griepsymptomen (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, enz.). Daarmee is de epidemische drempel van 157 raadplegingen per 100.000 inwoners voor de tweede week op rij overschreden en luidt Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, formeel de start van de griepepidemie in België in.

Epidemie is officieel

Ook vorige week nam de griepactiviteit verder toe. Met 365 consultaties per 100.000 inwoners is de drempel om van een griepepidemie te kunnen spreken, voor de tweede keer dit seizoen overschreden en spreken we officieel van een epidemie. De intensiteit van de epidemie blijft vooralsnog matig. De afgelopen week was er in alle leeftijdsgroepen een sterke stijging van het aantal raadplegingen voor griepachtige klachten.

Virussen in omloop

Het Nationaal Referentie Centrum Influenza van Sciensano heeft vorige week 18 stalen vanuit de peilpraktijken ontvangen, een netwerk van 120 huisartspraktijken verspreid over heel België. In 72% daarvan werd het griepvirus bevestigd. De virologische analyses van Sciensano tonen aan dat vooral type A in omloop is, met een overwicht aan A(H3N2) virussen

Ernst en intensiteit: matig

Daarnaast worden de ernst en de intensiteit van de griepepidemie eveneens opgevolgd dankzij een peilnetwerk van zes ziekenhuizen verspreid over België: twee in Vlaanderen, twee in Brussel en twee in Wallonië. Deze rapporteren aan Sciensano het aantal opnames voor ernstige acute luchtwegeninfecties (SARI) bij hun patiënten en sturen luchtwegstalen van deze patiënten op ter analyse. In dit vroege stadium van het griepseizoen observeert Sciensano hier ook een stijging van het aantal opnames. Voorlopig zijn er geen tekenen van verhoogde ernst en blijft het aantal griepinfecties met ernstige verwikkelingen nog beperkt.

Meer details op de website Influenza van Sciensano

Risicopersoon? Raadpleeg uw arts

Sciensano raadt risicopersonen die nog niet zijn gevaccineerd aan om alsnog contact op te nemen met hun huisarts, die hun individuele situatie zal beoordelen. Het gaat vooral om:

  • 65-plussers
  • zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
  • personen met een chronische ziekte
  • verzorgend personeel
  • alle personen opgenomen in een instelling.

De overdracht van griep inperken

Iedereen kan de overdracht van griep helpen inperken. Hieronder vindt u enkele basisadviezen:

  • blijf thuis als u griepsymptomen heeft en vermijd zoveel mogelijk overbodig contact om de verspreiding van de ziekte te voorkomen
  • was uw handen goed en frequent met water en zeep of gebruik een ontsmettende handgel
  • hoest altijd in een papieren zakdoek en werp hem na gebruik meteen weg; hoest tegen uw arm – niet in uw handen – als u geen zakdoek heeft.

Griep is een virusinfectie, antibiotica hebben in dit geval geen nut!  Voor toelichtingen: www.gebruikantibioticacorrect.be

Het volgende griepbulletin zal woensdag 13 februari 2019 op de website van Sciensano kunnen worden geraadpleegd.

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL