Griepbulletin 12/02/2020 | Aantal griepgevallen blijft stabiel boven de epidemische drempel

Gepubliceerd op: 
woensdag, 12 februari 2020
Last updated on 12-2-2020 by Lieke Vervoort

Tussen 3 en 9 februari 2020 hebben 528 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor griepsymptomen (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, enz.). De griep wordt als ‘gemiddeld’ beschouwd en trof de voorbije week alle leeftijdsgroepen. Vorige week kondigde Sciensano de griepepidemie in ons land officieel aan: toen raadpleegden 545 personen per 100.000 inwoners hun huisarts voor griepklachten en werd de epidemische drempel voor de 2de week op rij overschreden. De epidemie houdt waarschijnlijk nog enkele weken aan.

Epidemie duurt voort

Het aantal griepgevallen is vorige week stabiel gebleven en blijft boven de epidemische drempel. De griepepidemie is dus nog altijd in ons land. De intensiteit van de epidemie blijft vooralsnog matig en is vergelijkbaar met de situatie van vorig jaar in hetzelfde seizoen. De afgelopen week was er een daling in de leeftijdsgroep 5-14 jaar, het aantal gevallen in andere groepen blijft stabiel. 

Wekelijkse griepcurve

Virussen in omloop

Het Nationaal Referentie Centrum Influenza van Sciensano heeft vorige week 30 stalen vanuit de peilpraktijken ontvangen, een netwerk van een honderdtal huisartspraktijken verspreid over heel België. In 15 stalen werd het griepvirus bevestigd. De virologische analyses van Sciensano tonen aan dat vooral virussen A(H1N1) en A(H3N2) in omloop zijn. Influenza B-virussen van de Victoria-lijn circuleren ook, maar in mindere mate.

Ernst en intensiteit: matig

Daarnaast worden de ernst en de intensiteit van de griepepidemie eveneens opgevolgd dankzij een peilnetwerk van 6 ziekenhuizen verspreid over België: 2 in Vlaanderen, 2 in Brussel en 2 in Wallonië. Deze rapporteren aan Sciensano het aantal opnames voor ernstige acute luchtwegeninfecties (SARI) bij hun patiënten en sturen luchtwegstalen van deze patiënten op ter analyse. In dit vroege stadium van het griepseizoen observeert Sciensano hier ook een stijging van het aantal opnames. Het aantal ziekenhuisopnames voor griep met bepaalde ernstige verwikkelingen zoals ARDS (acuut respiratoir falen), is iets hoger in vergelijking met vorige jaren. 

Risicopersoon? Raadpleeg uw arts

Sciensano raadt risicopersonen die nog niet zijn gevaccineerd aan om bij griepsymptomen contact op te nemen met hun huisarts, die hun individuele situatie zal beoordelen. Het gaat vooral om:

  • 65-plussers, maar bij uitbreiding ook 50-plussers
  • zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
  • personen met een chronische ziekte
  • verzorgend personeel
  • alle personen opgenomen in een (zorg)instelling.

De overdracht van griep inperken

Iedereen kan griep krijgen en de ziekte verspreidt zich makkelijk. Naast een vaccinatie, zijn er een aantal algemene voorzorgsmaatregelen om de griep niet te verspreiden:

  • Als je niest of hoest, doe dat dan in een zakdoek en gooi hem daarna weg
  • Als je geef zakdoek hebt, nies dan tegen je arm en niet in je handen
  • Was regelmatig je handen met zeep en water
  • Als je griepsymptomen hebt, blijf dan thuis, minstens tot 1 dag nadat de koorts is verdwenen
  • Griep wordt veroorzaakt door een virusinfectieAntibiotica hebben in dit geval geen nutLees meer over het correct gebruik van antibiotica.

Sciensano volgt het aantal griepinfecties in België op aan de hand van gegevens van peilnetwerken van huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria. Het wekelijks griepbulletin kan telkens vanaf woensdagnamiddag geraadpleegd worden op de website Influenza van Sciensano.                                                                                       

 

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL