Griepepidemie officieel ingeluid

Gepubliceerd op: 
woensdag, 5 februari 2020
Last updated on 12-2-2020 by Lydie Denis

Tussen 27 januari en 2 februari 2020 hebben 550 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor griepsymptomen (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, enz.). Daarmee is de epidemische drempel van 153 raadplegingen per 100.000 inwoners voor de tweede week op een rij overschreden en luidt Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, formeel de start van de griepepidemie in België in.

Epidemie is officieel

Ook vorige week heeft de griepactiviteit verdubbeld. Met 550 consultaties per 100.000 inwoners is de epidemische drempel voor de tweede keer dit seizoen overschreden en spreken we officieel van een epidemie. De intensiteit van de epidemie blijft vooralsnog matig en is vergelijkbaar met de situatie van vorig jaar in hetzelfde seizoen. De afgelopen week was er in alle leeftijdsgroepen een sterke stijging van het aantal raadplegingen voor griepachtige klachten.

Virussen in omloop

Het Nationaal Referentie Centrum Influenza van Sciensano heeft vorige week 41 stalen vanuit de peilpraktijken ontvangen, een netwerk van een honderdtal huisartspraktijken verspreid over heel België. In 26 stalen werd het griepvirus bevestigd. De virologische analyses van Sciensano tonen aan dat vooral virussen A(H1N1) en A(H3N2) in omloop zijn. Influenza B-virussen van de Victoria-lijn circuleren ook, maar in mindere mate.

Ernst en intensiteit: matig

Daarnaast worden de ernst en de intensiteit van de griepepidemie eveneens opgevolgd dankzij een peilnetwerk van 6 ziekenhuizen verspreid over België: 2 in Vlaanderen, 2 in Brussel en 2 in Wallonië. Deze rapporteren aan Sciensano het aantal opnames voor ernstige acute luchtwegeninfecties (SARI) bij hun patiënten en sturen luchtwegstalen van deze patiënten op ter analyse. In dit vroege stadium van het griepseizoen observeert Sciensano hier ook een stijging van het aantal opnames. Voorlopig zijn er geen tekenen van verhoogde ernst en blijft het aantal griepinfecties met ernstige verwikkelingen nog beperkt.

Meer details op de website Influenza van Sciensano

Risicopersoon? Raadpleeg uw arts

Sciensano raadt risicopersonen die nog niet zijn gevaccineerd aan om toch nog contact op te nemen met hun huisarts, die hun individuele situatie zal beoordelen. Het gaat vooral om:

  • 65-plussers, maar bij uitbreiding ook 50-plussers
  • zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
  • personen met een chronische ziekte
  • verzorgend personeel
  • alle personen opgenomen in een (zorg)instelling.

De overdracht van griep inperken

Iedereen kan griep krijgen en de ziekte verspreidt zich makkelijk. Naast een vaccinatie, zijn er een aantal algemene voorzorgsmaatregelen om de griep niet te verspreiden:

  • Als je niest of hoest, doe dat dan in een zakdoek en gooi hem daarna weg
  • Als je geen zakdoek hebt, nies dan tegen je arm en niet in je handen
  • Was regelmatig je handen met zeep en water
  • Als je griepsymptomen hebt, blijf dan thuis, minstens tot 1 dag nadat de koorts is verdwenen

Griep wordt veroorzaakt door een virusinfectieAntibiotica hebben in dit geval geen nutLees meer over het correct gebruik van antibiotica.

Sciensano volgt het aantal griepinfecties in België op aan de hand van gegevens van peilnetwerken van huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria. Het wekelijks griepbulletin kan telkens vanaf woensdagnamiddag geraadpleegd worden op de website Influenza van Sciensano.

 

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL