KCE voert studie uit over de noden en opvolging van personen met langdurige COVID-klachten

Gepubliceerd op: 
woensdag, 10 februari 2021
Last updated on 10-2-2021 by Marinka Vangenck

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) startte in december 2020 een studie over de noden en opvolging van personen met langdurige COVID-klachten. In het kader van deze studie lanceerde het KCE ook een online vragenlijst die peilt naar de behoeften van personen die zelf langdurig last ondervinden of ondervonden na een besmetting met het coronavirus. De vragenlijst loopt nog tot en met 14 februari 2021.

De meeste mensen die een besmetting met het coronavirus oplopen, herstellen vlot na 1 of 2 weken. Sommige mensen hebben echter aanhoudende klachten in de weken of maanden na de initiële besmetting. Vaak gerapporteerde symptomen zijn vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn of concentratiestoornissen. Soms worden ook andere klachten gemeld.

Er is hierover nog veel onduidelijkheid en bijkomend onderzoek is nodig. De studie van het KCE richt zich op de ervaring van personen met langdurige COVID-klachten en heeft tot doel de overheid te adviseren om het zorgaanbod voor deze personen te verbeteren. De online vragenlijst maakt deel uit van dit onderzoek. Personen die zelf weken of maanden na COVID-19 nog steeds klachten of symptomen hebben of hadden, kunnen de vragenlijst nog invullen tot en met 14 februari 2021. Aan het einde van de vragenlijst kan men aangeven of men wil deelnemen aan een aanvullend individueel interview (via Zoom) of een online groepsgesprek.

De volledige studie zal worden afgewerkt tegen oktober 2021. In afwachting van het finale rapport, publiceert het KCE de meest recente wetenschappelijke kennis op haar website.

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL